สภ.เมืองเพชรบุรี จัดโครงการ “เมืองเพชรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%” หวังลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

สภ.เมืองเพชรบุรี จัดโครงการ

“เมืองเพชรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%”

หวังลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ตามโครงการ“เมืองเพชรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%” จัดโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 200 คน พ.ต.ท.ธนกร รอดเรือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับ


         พ.ต.ท.ธนกร กล่าวว่า ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยมีอัตราการการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 ราย เฉลี่ยเดือนละ 1,190 ราย หรือ 40 รายต่อวัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานสากลให้ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากอุบัติเหตุในอัตราต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน

          พ.ต.ท.ธนกร กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น ล่าสุดสถิติในปี 2560 มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 2,794 ครั้ง บาดเจ็บ 2,679 ราย ทุพพลภาพ 11 ราย และเสียชีวิต 104 ราย โดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นอำเภอที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 744 ครั้ง บาดเจ็บ 844 ราย เสียชีวิต 22 คน สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเห็นความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่อย่างปลอดภัย

          ” ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ดำเนินการอยู่ในระยะที่ 2 คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อควรปฏิบัติด้านการจราจรบนท้องถนน ซึ่งในระยะต่อไป จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายจราจร ตามนโยบายโครงการรณรงค์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย 100 % ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ” พ.ต.ท.ธนกร กล่าว

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!