สร้างเมรุ 5 ยอด งานพระราชทานเพลิงพระเทพสุวรรณโมลี

                อนุสนธิจากกรณีพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโมปธ.7, พธ.ด.กิตติ์, ค.ด.กิตติ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารอดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ที่ละสังขารมรณภาพด้วยโรคหัวใจ เมื่อเวลา 05.42 น. วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 (แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด) คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้เชิญสรีระพระเทพสุวรรณโมลี ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี และเตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ

                พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. (กล้า วีรรตโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเปิดเผย “เพชรภูมิ” ถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพว่าคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมงานเพื่อดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เบื้องต้นได้กำหนดจัดงานพระราชทานเพลิงศพรวม 3 วัน โดยวันแรกอัญเชิญสรีระประดิษฐานบนเมรุพิธี วันที่สองเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ และวันที่สามพิธีฉลองอัฐิ โดยมีการจัดทำหนังสือประวัติพระเทพสุวรรณโมลี จำนวน 3 เล่มเพื่อมอบให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงานพร้อมมอบเหรียญที่พระเทพสุวรรณโมลีได้จัดสร้างไว้ก่อนมรณภาพ และได้สั่งให้ใช้แจกในงานพิธีศพของท่านเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายเด็ดขาด และเหรียญเงินสำหรับเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมเรื่องสถานที่และด้านพิธีสงฆ์ต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว

                “กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพขณะนี้ยังไม่มีการขอพระราชทานเพลิงศพไป เนื่องจากต้องจัดสร้างเมรุให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโดยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ซึ่งเป็นศิษย์ของพระเทพสุวรรณโมลี แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน 200,000 บาท โดยพระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร. (ลูกชุบ) เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม และทีมช่างวัดใหญ่สุวรรณาราม รับอาสาจะตัดเมรุขึ้นมาใหม่หนึ่งหลังเพื่อใช้ตั้งสรีระพระเทพสุวรรณโมลี ในงานพระราชทานเพลิงศพ โดยกำหนดจัดตั้งบริเวณลานหน้าพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร”

                พระครูวาทีวรวัฒน์กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเมรุสำหรับพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณโมลีกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้างหากเมรุพิธีแล้วเสร็จ คณะกรรมการจัดงานจะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธาน และสุดแต่พระมหากรุณาธิคุณว่าจะกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันเวลาใด

                ด้านพระครูวัชรสุวรรณาทรผู้ควบคุมการจัดสร้างเมรุพิธีเปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องการตัดเมรุพิธีหลังใหม่เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงครั้งนี้ เนื่องจากเมรุพิธีเดิมซึ่งเป็นเมรุ 5 ยอดที่วัดใหญ่ได้รับมาจากพระอาจารย์ป้อม วัดพระทรงมีสภาพเก่า ที่ผ่านมาวัดใหญ่ฯเตรียมการจะตัดเมรุหลังใหม่ขึ้นเพื่อใช้ทดแทนและเริ่มมีการเตรียมไม้และอุปกรณ์ไว้นานแล้ว เมื่อทราบว่าจะมีการตั้งเมรุพระราชทานเพลิงพระเทพสุวรรณโมลี จึงตั้งใจตัดเมรุขึ้นใหม่เพื่อใช้ถวายพระเดชพระคุณฯพระเทพสุวรรณโมลีใช้เป็นองค์แรก และเป็นอานิสงส์ให้กับประชาชนที่ประสงค์ใช้ประกอบพิธีในโอกาสต่อไป โดยเมรุหลังใหม่นี้จะเป็นแบบเมรุที่เมื่อตั้งสมบูรณ์จะมีทั้งสิ้น 13 ยอด แต่เนื่องจากวัดมหาธาตุฯ มีพื้นที่จำกัด เมื่อนำมาใช้ในงานพระเทพสุวรรณโมลี จะปรับเป็นเมรุแบบยอดเดี่ยวแต่จะมียอดเล็กซ้อน 4 ชั้นจึงรวมเป็นเมรุยอดเดี่ยว 5 ยอด แต่จะมีการขยายขนาดความกว้างฐานเป็น 20 เมตร ขยายความสูง ขยายตัวบันได และขยายส่วนยอดกลางให้ใหญ่ขึ้นหากแล้วเสร็จประเมินงบประมาณไว้กว่า 1 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ประมาณ 70% คาดว่าประมาณเดือนธันวาคมนี้จะทยอยเคลื่อนไปตั้ง ณ บริเวณหน้าพระอารามหลวง ในวัดมหาธาตุวรวิหาร.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!