สหกรณ์จ.เพชรบุรี จัดงาน “วันสหกรณ์นักเรียน 2561” สานต่อพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สหกรณ์จ.เพชรบุรี จัดงาน “วันสหกรณ์นักเรียน 2561”

สานต่อพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสร้างความตระหนักเรื่องการสหกรณ์แก่นักเรียน โดยมี นายนักรบ อินทสาลี ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นางจตุพร ตันติรังษี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี และนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายประกอบ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้งานสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และให้ดำเนินงานตามหลักการยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตประชากรในชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ จัดงาน 7 มิถุนายน ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนมาตั้งแต่ ปี 2523 และดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

          นายประกอบ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 ขึ้น ภายในงาน มีนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน, นิทรรศการสื่อสารสอนสหกรณ์ในโรงเรียน, การจำหน่ายสินค้าจากกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน, การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น, การประกวดกรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น, การประกวดกิจการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น, การประกวดเรียงความเกี่ยวกับการสหกรณ์, การประกวดผลงานการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนและการบันทึกบัญชี และการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงนักเรียน
เรื่องสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนของฉัน

 


          ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น, กรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น, กิจการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น, เรียงความเกี่ยวกับการสหกรณ์ ระดับประถมศึกษาและรางวัลการประกวดผลงานการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนและการบันทึกบัญชี พร้อมเยี่ยมชมบูธการจัดนิทรรศการผลงานและสินค้าทางการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีกว่า 15 โรงเรียน ที่นำมาจัดแสดงภายในงานด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=x884OsN5DSM

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!