สิ้นปราชญ์เมืองเพชร “ทองใบ แท่นมณี” สิริอายุ 75 ปี

สิ้นปราชญ์เมืองเพชร “อ.ทองใบ แท่นมณี” สิริอายุ 75 ปี

          ช่วงเช้าของวันที่ 3 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวเพชรภูมิได้รับแจ้งจากผู้ใกล้ชิด อ.ทองใบ แท่นมณี ระบุว่า อาจารย์ทองใบ แท่นมณี ปราชญ์เมืองเพชรบุรี อดีตประธานชมรมนักกลอนเมืองเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ เจ้าของคอลัมน์ “คำ ชวน คิด” นามปากกา “ช.ชลาลัย” และคอลัมน์ “พริบพรี กวีศิลป์” ในนาม “ชมรมนักกลอนเมืองเพชร” ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบ หลังเข้าพักรักษาตัวที่ รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 06.50 น. ของเช้าวันนี้ สิริอายุ 75 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัว

          ผู้ใกล้ชิด อ.ทองใบ กล่าวว่า ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ร่างกายของ อ.ทองใบ แท่นมณี มีอาการผิดปกติ อวัยวะส่วนล่างตั้งแต่สะโพก ขา และเท้า เป็นอัมพาตไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี โดยทางคณะแพทย์ได้ตรวจวิจัยหาสาเหตุ ทำการตรวจอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายด้วยการเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ขณะนั้นอาจารย์ยังรู้สึกตัวพูดคุยได้ตามปกติ กระทั่งวัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม ทางครอบครัวได้ส่งตัวอาจารย์ทองใบไปรักษายัง รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ จนคืนวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม อ.ทองใบมีการทรุดหนักหลังจากทำ MRI หมดสติ หัวใจหยุดเต้นเป็นเวลา 40 นาที คณะแพทย์และพยาบาลได้พยายามปั้มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาได้ แต่ร่างกายของ อ.ทองใบ ไม่ตอบสนองสิ่งรอบข้าง ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจ กระทั่งหมดลมหายใจละสังขารไปอย่างสงบ เมื่อเวลา 06.50 น. ของเช้าวันที่ 3 ก.ย. 2561 สิริอายุรวม 75 ปี

          เบื้องต้นทางครอบครัว ภรรยา และบุตร เตรียมอุทิศร่างของอาจารย์ทองใบ แท่นมณี ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อการศึกษาวิจัยทางคณะแพทย์ ตามเจตนารมย์ของอาจารย์ทองใบ ส่วนพิธีการบำเพ็ญกุศลศพทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

          ประวัติ อ.ทองใบ แท่นมณี เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2486 ปัจจุบันอายุ 75 ปี เป็นชาวหนองส้ม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษา ร.ร.วัดหนองส้ม จบชั้นมัธยมศึกษา ร.ร.เขาย้อยวิทยา สำเร็จ พ.กศ., พ.ม., กศ.บ.(วิชาเอกภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพ, น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, อ.ม. (วิชาเอกบาลี – สันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ค.ด. (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ด้านธรรม-บาลีศึกษา จบนักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักวัดมหาธาตุวิหาร จังหวัดเพชรบุรี – ราชบุรี

          ประวัติการทำงาน พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๗ ครูผู้สอน ร.ร.ชะอำ, ศึกษานิเทศก์ตรี, ศึกษานิเทศก์ ๓ – ๙ (พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๔๖) สังกัดกรมสามัญศึกษา สปจ.เพชรบุรี – กาญจนบุรี และสพป.เพชรบุรี เขต ๑ รวมอายุราชการ ๓๖ ปี นักเขียนประจำ นสพ.สาสน์มวลชน นสพ.เพชรภูมิ มีผลงานด้านวรรณกรรม ชนะการประกวดจากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 3 รางวัล, รางวัลที่ 1 คือ กลอนนิราศใจแผ่นดิน (๒๕๓๐) ลิลิตจิตว่างแนวทางสวนโมกข์ (๒๕๔๐), จดหมายเหตุจากตะนาวศรี (๒๕๔๔) ชนะการประกวดจากกระทรวงศึกษาธิการ ๓ รางวัล รางวัลที่ ๑ ฉันท์: หนังสือคือประตูสู่โลกกว้าง (๒๕๓๒) และกลอน นิราศบ้านกร่ำ จากสถาบันสุนทรภู่ (๒๕๓๒) รางวัลชมเชย กวีนิพนธ์ จับใส่ใจสัตว์ (สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ๒๕๕๕) รางวัลยอดเยี่ยม ๖ รางวัล จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลอนสอนเยาวชนชาย (ดรุณานุศาสนี) และกลอนสอนเยาวชนหญิง (ยายสอนหลาน) ในปี ๒๕๓๘

          นอกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีอื่น ๆ อาทิ ศัพท์สุนทรภู่ (องค์การค้าคุรุสภา จัดพิมพ์) พ.ศ.๒๕๔๒, นิราศเมืองเพชร (ฉบับตรวจสอบวรรคต่อวรรค) พ.ศ.๒๕๔๘, ประวัติพระสุนทรโวหาร (หลักฐานจากคำกลอน) พ.ศ.๒๕๔๘, พูดจาภาษาเพชร พิมพ์เผยแพร่ ๔ ครั้ง (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) ศัพท์ธรรมบท หนังสืออ่านเพิ่มเติม ป.ธ. ๑ – ๓ พ.ศ.๒๕๕๑, นิราศอิเหนา ๔ สำนวน พ.ศ.๒๕๕๑, การอ่านร้อยกรองสองระดับ พ.ศ.๒๕๕๕, พจน์หลากพากย์หลายในกฎหมายตราสามดวง (เข้ารอบสุดท้ายสารคดี งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๕๖

          เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ศิลปินดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี สาขาวรรณศิลป์ ในพ.ศ.๒๕๔๓ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ครูภูมิปัญญาไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๔๘) บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ.๒๕๔๘) นันทนาการดีเด่นระดับประเทศ สาขาวรรณศิลป์ จากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ.๒๕๕๐) นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๑) ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยจังหวัดเพชรบุรี จากกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ รางวัลสถาบันสุนทรภู่ ประเภทบุคคล จากสถาบันสุนทรภู่ พ.ศ.๒๕๖๐.

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!