ส่งมอบผลงานการปรับปรุงสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ ให้รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ส่งมอบผลงานการปรับปรุงสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ ให้รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

          เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พลเอก ดร.เทอดศักดิ์ มารมย์ ราชองค์รักษ์พิเศษ เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานการปรับปรุงสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมส่งมอบ นายณัฐวุฒิ เพ็ชพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ร่วมรับมอบและให้การต้อนรับ

          นายแพทย์ชุมพล เปิดเผยว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบาย Green & Clean Hospital ให้โรงพยาบาลในสังกัด บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโดยใช้หลักสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อมภายในชุมชน ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้มารับการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ยังประสบปัญหาเรื่องการจัดหาห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน และสะอาดตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย(HAS) ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯและผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์และสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่างๆให้แก่โรงพยาบาล จนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โครงการสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์


          นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนไข้ด้อยโอกาส และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นและวัสดุอุปกรณ์การแพทย์มาโดยตลอด ครั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดระเบียบและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล จึงร่วมกับผู้ที่มีจิตศรัทธา จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลให้มีความสะอาด สวยงาม ได้มาตรฐานตามนโยบาย Green & Clean Hospital ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยดำเนินการปรังปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 4, ห้องน้ำงานผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ, ห้องน้ำงานห้องคลอด อาคาร 60 พรรษา และห้องน้ำตึกผ่าตัด อาคาร 60 พรรษา รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท

          นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังสมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลาริมน้ำ มูลค่า 248,000 บาท, ปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ Green & Clean Hospital มูลค่า 76,450 บาท, จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เตียงสำหรับรอคลอดบุตร จำนวน 10 เตียง มูลค่า 180,000 บาท, เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจร จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ไว้ช่วยเหลือและรักษาประชาชนผู้มารับบริการ ให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

          ทั้งนี้ภายในงาน พลเอก ดร.เทอดศักดิ์ มารมย์ ราชองค์รักษ์พิเศษ ยังได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=SzYLdwYlBY8&feature=youtu.be

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!