ส.ปชส.เพชรบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม เยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 คน

ส.ปชส.เพชรบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม

เยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 คน

ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา


          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอครั้งที่ 12/2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีนายอำเภอ และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดีกว่า 250 คน น.ส.จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

          น.ส.จามรี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมั่นในศาสตร์พระราชา เกิดแนวคิดทัศนคติอันดี และสร้างการมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไปต่อยอดพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

 

 

          น.ส.จามรี กล่าวว่า กิจกรรมภายในโครงการดังกล่าว มีการอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือและฝึกปฏิบัติ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 โรงเรียน รวม 19 คนประกอบด้วย โรงเรียนอรุณประดิษฐ, โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยภายหลังการฝึกอบรม ได้จัดให้มีกิจกรรมต่อยอด โดยมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ผลิตคลิปวิดีโอในหัวข้อ ” ศาสตร์พระราชา ปวงประชาเปี่ยมสุข” เผยแพร่ใน Facebook Page Prd –Phetchaburi Province โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจากจำนวนยอดผู้เข้าชมวิดิโอ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 และจะได้ประกาศผลรางวัลการประกวดให้รับทราบในโอกาสต่อไป

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=xOgnmMncivs

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!