อบต.ต้นมะม่วง จัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส. กระตุ้นประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อบต.ต้นมะม่วง จัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส.

กระตุ้นประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส. ตำบลต้นมะม่วง ที่ชมรมสร้างสุขภาพตำบลต้นมะม่วงจัดขึ้น โดยมี นายสวาท ฉิมพาลี สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ส่วนราชการ สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพตำบลต้นมะม่วง และประชาชนตำบลต้นมะม่วงเข้าร่วมกว่า 150 คน นายลำเพย ทองก้านบัว รองนายก อบต.ต้นมะม่วง และคณะให้การต้อนรับ

          ร.ต.ต.กนกศักดิ์ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่คุมคามสุขภาพประชาชน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งอัมพฤกษ์อัมพาต ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการตายและความพิการสูงทั่วโลก โดยประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย, มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ สูบบุหรี่, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในตำบลต้นมะม่วงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ชมรมสร้างสุขภาพตำบลต้นมะม่วง จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย สุรา สูบบุหรี่) อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยกิจกรรมภายในงาน มีการประกวดการออกกำลังกาย, อาหารเมนูชูสุขภาพ และบุคคลต้นแบบ ตามโครงการรวมพลคนรักสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส. ผลการแข่งขันปรากฏว่า การประกวดออกกำลังกาย รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมสุขภาพดี 4.0 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมไม้พลองคะนองฤทธิ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 15+, อันดับ 4 ทีมมวยไทยรำไทย, อันดับ 5 ทีม T26

          การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 15+ เมนูข้าวยำ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสาวเพาะเห็ด เมนูลาบเห็ดรวม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแม่บ้านรสแซบ เมนูเมี่ยงปลาทู รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมตำระเบิด เมนูส้มตำผลไม้, ทีมน้ำยาป่า เมนูขนมจีนน้ำยาป่า, ทีมไรซ์เบอรี่รื่นเริง เมนูข้าวสมุนไพร

          การประกวดบุคคลต้นแบบ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางนงค์นุช ขำขม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางอำพร ชื่นฤทัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางพรรษมณฑ์ วงศ์พิชานันท์, รางวัลชมเชยได้แก่ นางจัด สงกระสันต์

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3อ.2ส.” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม และชมรมรักษ์สุขภาพตำบลห้วยโรง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=K5B_YPuQy2E&feature=youtu.be

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!