อำเภอบ้านแหลมเร่งเสริมตลิ่งแม่นำ้เพชร ขุดลอกคลองชลประทานและคลองส่วนแยกรองรับสถานการณ์น้ำ

อำเภอบ้านแหลมเร่งเสริมตลิ่งแม่นำ้เพชร

ขุดลอกคลองชลประทานและคลองส่วนแยกรองรับสถานการณ์น้ำ

          เมื่อ 12.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เดินทางมาพื้นที่ บ้านให ม่ล่าง หมู่ .2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม หลังได้รับแจ้งว่าพื้นที่ริมตลิ่งแม่นำ้เพชรบุ รีบริเวณดังกล่าวเริ่มมีนำ้ไหลออกล้นตลิ่ง และสภาพดินริมตลิ่งเริ่มมีการพังทลายน้ำอาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

 

          นายอำเภอบ้านแหลม เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลมได้ประกาศเตือนประชาชน ให้เตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ และประสานให้ผู้นำชุมชนที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรี สำรวจแนวตลิ่งริมแม่น้ำ หากพบจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ตลิ่งพัง หรือน้ำล้นตลิ่ง ให้รายงานเพื่อเร่งทำการป้องกัน ซึ่งพบว่าบริเวณ หมู่ 1และหมู่ .2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม มีจุดเสี่ยงตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีพังทลาย 2 จุด จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.15 ทหารจาก ร.11 พัน 3 รอ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแหลม และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมกว่า 70 นาย ร่วมก่อกระสอบทรายกั้นริมแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงตามที่ได้รับรายงาน

          สำหรับการเตรียมรับสถานการณ์น้ำของอำเภอบ้านแหลม ทางอำเภอได้ขุดลอกคลองชลประทานและคลองส่งน้ำต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล หากเกิดอุทกภัย ก็คาดว่าพิ้นที่อำเภอบ้านแหลมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนไม่ประมาท และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

          เมื่อ 12.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เดินทางมาพื้นที่ บ้านใหม่ล่าง หมู่ .2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม หลังได้รับแจ้งว่าพื้นที่ริมตลิ่งแม่นำ้เพชรบุ รีบริเวณดังกล่าวเริ่มมีนำ้ไหลออกล้นตลิ่ง และสภาพดินริมตลิ่งเริ่มมีการพังทลายน้ำอาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

           นายอำเภอบ้านแหลม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลมได้ประกาศเตือนประชาชน ให้เตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ และประสานให้ผู้นำชุมชนที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรี สำรวจแนวตลิ่งริมแม่น้ำ หากพบจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ตลิ่งพัง หรือน้ำล้นตลิ่ง ให้รายงานเพื่อเร่งทำการป้องกัน ซึ่งพบว่าบริเวณ หมู่ 1และหมู่ .2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม มีจุดเสี่ยงตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีพังทลาย 2 จุด จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.15 ทหารจาก ร.11 พัน 3 รอ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแหลม และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมกว่า 70 นาย ร่วมก่อกระสอบทรายกั้นริมแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงตามที่ได้รับรายงาน

          สำหรับการเตรียมรับสถานการณ์น้ำของอำเภอบ้านแหลม ทางอำเภอได้ขุดลอกคลองชลประทานและคลองส่งน้ำต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล หากเกิดอุทกภัย ก็คาดว่าพิ้นที่อำเภอบ้านแหลมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนไม่ประมาท และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=_Ydlkvu9pig&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!