“เครือข่ายตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”

ผู้เขียนอยากเล่าถึง หมู่บ้านหนึ่งที่ประทับใจ คือ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ บ้านป่าเด็ง หมู่ 1 ซึ่งมี คุณโกศล แสงทอง เป็นหัวหน้าชุมชนนี้

             เริ่มแรกมีการรวมตัวกันเพียง 13 ครัวเรือน เพื่อพึ่งพาตนเองหลังจากนั้นก็เป็นถึง 200 กว่าครัวเรือนแล้ว มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ชื่อโครงการพลังงานทางเลือกเพื่อโลกสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย

             แต่ที่ประทับใจมาก คือ

          รางวัลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ รางวัลการประกวดโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

ชื่นชมมากจริง ๆ ช่างเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่อยู่ชายขอบ

             บรรดาพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทั้งหลาย ที่อยู่ชายขอบ ถ้าได้ปฏิบัติแบบนี้ ช่วยกันรักษาป่า ดูแลป่า รักษาสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ก็จะเป็นการดีอย่างที่สุดทีเดียว

          เครือข่ายตามรอยพ่อ ทำแต่ในสิ่งที่ดีที่งาม เราขอยกย่อง และปรบมือให้ แต่ในในยุคที่โควิดกำลังมารุกรานเราเช่นนี้ หมู่บ้านนี้ก็ประสบปัญหา มีการเจ็บป่วย ลำบาก เดือดร้อนไปตาม ๆ กัน ก็เห็นใจมาก เพราะอยู่ห่างไกลผู้คน ผู้เขียนและทีมงานเคยไปดูงาน กลับมา ถึงกับป่วยไข้ไปถึง 3 วัน

          ดังนั้น… สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง กลุ่มจักรยาน ทีทีซีเพชรบุรี และ ศปจ.เพชรบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

          เราขอเพียงข้าวสาร หรือปัจจัยเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อมาซื้อข้าวสารนำไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่บ้านป่าเด็งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาในวิกฤติเช่นนี้

             ซึ่งขณะนี้ มีผู้ทราบข่าว ได้ร่วมทำบุญมาหลายท่านแล้วดังนี้ คุณประเสริฐโชค คุณกาญจนาภรณ์ พึงใจ มอบข้าวสาร 10 ถุง พระอธิการดำริ ธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน และชาวบ้านเขาทะโมน ให้ไปรับมอบปัจจัย ดร.โฉมยง โต๊ะทอง มอบข้าวสาร 2 ถุง อาม่ากิม มอบเงิน 300 บาท คุณแต๋ว ห้องเสื้ออภิญญา มอบเงิน 500 บาท ศิษย์เก่าเบญจมฯ รุ่น 2500 ที่มี อ.ปราณี ชุ่มน้อย ประสานงาน กำลังรวมข้าวสารได้ 20 ถุงแล้ว และกลุ่มจักรยาน ทีทีซี เพชรบุรีโดยน้องฝน น้องแดง จากครัวสิด-ป้า บางจาน ก็กำลังรวบรวมอยู่

             ท่านใดที่ต้องการบริจาคข้าวสารหรือปัจจัยอื่นใด กรุณามอบไว้ที่สำนักพิมพ์เพชรภูมิ

             หรือครัวสิด-ป้า บางจาน หรือที่บ้านผู้เขียนก็ได้นะคะ

             น้ำใจของพี่น้องชาวเพชรบุรี มีมากมายไม่รู้หมดสิ้น ขอบพระคุณจริง ๆ

                ขอให้บุญรักษาทุกท่านนะเจ้าคะสาธุ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!