เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง วันแรก (4 ก.พ.62) ผู้สมัครจาก 21 พรรค รวม 46 คน

เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

วันแรก (4 ก.พ.62) ผู้สมัครจาก 21 พรรค รวม 46 คน

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.)วันแรก สำหรับ จ.เพชรบุรี สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ได้ใช้ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.มีผู้สมัคร ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมัครเข้ารับการเลือกตั้งชิงตำแหน่ง ส.ส.เพชรบุรีทั้ง 3 เขต (จังหวัดเพชรบุรีมี 3 เขตเลือกตั้ง) ดังนี้

          เขต 1 หมายเลข 1 นายมังกร เจริญผล พรรคอนาคตใหม่, หมายเลข 2 นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ พรรคประชาธรรมไทย, หมายเลข 3 นายไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย, หมายเลข 4 ร.ต.อ.จงจิตร ราโช พรรคประชานิยม, หมายเลข 5 นายสังเวียน โตสุวรรณ์ พรรคไทยรักษาชาติ, หมายเลข 6 นายยุทธพล อังกินันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา, หมายเลข 7 นายแดง เนียมกลั่น พรรครวมพลังประชาชาติไทย , หมายเลข 8 นางณิชชา พิมพ์สว่าง พรรคพลังท้องถิ่นไทย , หมายเลข 9 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 10 นายอรรถพร พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 11 น.ส.จริน จันทร์ลาด พรรคเสรีรวมไทย, หมายเลข 12 นายสุเมธ ฉ่ำมะนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, หมายเลข 13 นายเอื้อน เกิดแล พรรคพลังปวงชนไทย ,หมายเลข 14 นายอามิน คาร พรรคเพื่อนไทย, หมายเลข 15 นายธนภูมิ แสงแสน พรรคกรีน

          เขต 2 หมายเลข 1 นายไพฑูรย์ สีสง่า พรรคภูมิใจไทย , หมายเลข 2 นายธาริต พ่อเมือง พรรครวมพลังประชาชาติไทย, หมายเลข 3 ร.ต.ท.อภิวัตร เงินดี พรรคประชานิยม , หมายเลข 4 นายฏิชยพงษ์ แช่มเทศ พรรครวมใจไทย, หมายเลข 5 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ, หมายเลข 6 นายสุขเขต สุขโข พรรคชาติไทยพัฒนา , หมายเลข 7 พ.ต.อ.เสริมส่ง อินทร์ประสิทธิ์ พรรคพลเมืองไทย ,หมายเลข 8 นายสุริยะ จันทร์ทอง พรรคพลังปวงชนไทย ,หมายเลข 9 นางสุธาดา ยอดทองถาวร พรรคประชาธรรมไทย ,หมายเลข 10นายกัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 11 นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง พรรคอนาคตใหม่ ,หมายเลข 12 น.ส.วรรณพร เกษเดช พรรคพลังท้องถิ่นไทย , หมายเลข 13 นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 14 นายประจวบ จันทร์สง่า พรรคเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข 15 นายอำนาจ ฉ่ำมะนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย , หมายเลข 16 นายอาสิม คาร พรรคเพื่อนไทย

          เขต 3 หมายเลข 1 นายศักดิ์ชัย ปี่แก้ว พรรคพลังปวงชนไทย, หมายเลข 2 นายภาณุมาศ อังกินันทน์ พรรคไทยรักษาชาติ , หมายเลข 3 นายนิธิศ พุ่มพวง พรรคเสรีรวมไทย, หมายเลข 4 นายชัยณรงค์ ปี่แก้ว พรรคพลังท้องถิ่นไทย, หมายเลข 5 นายอภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 6 นายจิรวัฒน์ พันธ์เผือก พรรครวมพลังประชาชาติ ,หมายเลข 7 นายสุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ ,หมายเลข 8 นายอุกฤษ นกกริ่ม พรรคเพื่อแผ่นดิน ,หมายเลข 9 น.ส.อมรรัตน์ สุขเจริญ พรรคชาติไทยพัฒนา ,หมายเลข 10 นายชัยณาม ว่องไว พรรคอนาคตใหม่, หมายเลข 11 นายสนั่น ปัตพี พรรคประชาธรรมไทย ,หมายเลข 12 ร.ต.ท.โกมล อบแย้ม พรรคประชานิยม , หมายเลข 13 นายบรรพต กำไลแก้ว พรรคภูมิใจไทย, หมายเลข 14 นางสุธีลา วิริยะภิญโญชีพ พรรคพลเมืองไทย, หมายเลข 15 นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข พรรคกรีน

          ทั้งนี้การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ซึ่งยังเหลือเวลารับสมัครอีก 4 วัน และคาดว่าจะมีผู้มาสมัครเข้ารับการเลือกตั้งอีกจำนวนหนึ่ง

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!