เมืองเพชร

จากกรณี ที่เพจ Facebook น.ส.พ.ประจวบโพสต์ ได้โพสต์ข้อความสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา น.ส.ชไมพร อำไพจิจิตร รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายมนตรี ชูภู่  รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 21 แห่ง เข้าร่วมประชุมเนื่องจากศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งใช้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของ (แบบฝังกลบ) ให้แก่เทศบาลและ อบต.ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 แห่งมานาน 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2554) แสดงความประสงค์ไม่ต่อสัญญาและให้ยุติการทิ้งขยะในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำให้เทศบาลและ อบต. 21 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะ

                เพจ Facebook ดังกล่าวยังระบุว่าในการประชุมดังกล่าวนายมนตรี รองนายกเทศมนตรีหัวหินฯ กล่าวในที่ประชุมว่าได้มีการติดต่อประสานงานมายังบ่อกำจัดขยะบริษัท อังรุ่งโรจน์ จำกัด หมู่ 2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ มีระยะทางจาก อ.หัวหินประมาณ 115 กิโลเมตรเป็นสถานที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ของ อปท.ประจวบฯ ขณะนี้กำลังรอผลตอบกลับการหารือจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และจะเร่งเปิดประชุมขอมติที่ประชุมสภาเพื่อจะนำขยะมาทิ้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ให้ได้คาดว่าหากมีการดำเนินการดังกล่าวลุล่วงจะมีขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลใกล้เคียง และ อบต.หลายแห่งของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะถูกนำมาทิ้งที่ ต.สระพัง อ.เขาย้อย เฉลี่ยกว่า 200 ตัน/ต่อวัน

                หลังข้อความดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ปรากฏเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับการนำขยะจากจ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้ามจังหวัดมาทิ้งที่ จ.เพชรบุรี รวมถึงเป็นกระแสไวรัลมีข้อความต่อต้านและแสดงความเห็นอย่างรุนแรงจากกลุ่มประชาชนชาวอำเภอเขาย้อยและ
ชาวจังหวัดเพชรบุรีหลายอำเภอ

                น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรีอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่ากรณีที่เทศบาลเมืองหัวหินและ อบต.หลายแห่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์จะนำขยะมาทิ้งพื้นที่ จ.เพชรบุรีนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องชาวจังหวัดเพชรบุรีก็มีความเดือดร้อนเรื่องขยะและการกำจัดขยะในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตนมีความเห็นว่าขยะในพื้นที่ใครเจ้าของพื้นที่นั้นก็ควรต้องรับผิดชอบหาทางกำจัดในพื้นที่ไม่ใช่โยนภาระหรือปัดภาระให้กับพื้นที่อื่นการกระทำเช่นนี้เหมือนโยนขี้มาให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีต้องรับทุกข์ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเลย หาก จ.เพชรบุรีเอาขยะไปทิ้งกองไว้ที่ จ.ประจวบฯ บ้าง จะคิดอย่างไร ที่สำคัญการกระทำดังกล่าวยังอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ห้ามขนย้ายขยะข้ามเขตจังหวัด และเมื่อพิจารณาจากจำนวนขยะแล้ว 200 ตันต่อวัน เป็นขยะจำนวนมากมหาศาล ต้องใช้รถขนส่งกว่า 10 คันต่อวัน และอาจต้องขนส่งหลายรอบ ด้วยระยะทางการขนส่งกว่า 100 กม. ต่อเที่ยวเส้นทางการขนส่งจะต้องผ่านพื้นที่ อ.ชะอำ อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง อ.เมือง และ อ.เขาย้อย โอกาสสูงที่จะมีสิ่งปฏิกูลจากน้ำขยะ กลิ่นขยะ และเศษขยะ หลุดเล็ดลอดลงมาบนพื้นถนนและบริเวณใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน และสร้างทัศนะไม่ดีต่อพื้นที่ที่ผ่านซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีมีนโยบาย เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวจะกลายเป็นเมืองขยะ ทำลายภาพลักษณ์ของจังหวัดฯ อย่างมากด้วย

                น.ส.สุมล กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ปริมาณขยะจำนวน 200 ตันต่อวัน จะส่งผลให้เกิดมลภาวะอย่างรุนแรง กลิ่นขยะที่เกิดจากการหมักหมม ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและกระจายฟุ้งไปทั่ว น้ำเสียจากขยะอาจซึมลงแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อาจเสื่อมโทรม ที่สำคัญปัญหานี้ไม่ใช่สิ่งที่ชาวเพชรบุรีก่อขึ้น ดังนั้นชาวเขาย้อยและชาวเพชรบุรีรับไม่ได้กับแนวทางการแก้ไขที่เทศบาลเมืองหัวหินและคณะอปท.ของ จ.ประจวบฯ ตนขอคัดค้านอย่างถึงที่สุด และเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาลที่เป็นเส้นทางผ่าน รวมถึง อบต.เขาย้อย เจ้าของพื้นที่ จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนำขยะข้ามจังหวัดมาทิ้งที่เพชรบุรีอย่างแน่นอน

                ต่อมาวันที่ 28 มิถุนายน เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี นำโดย น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดเพชรบุรี นายสุริยะ ศิริเรือง ประธาน ทสม.อ.เขาย้อย ได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึงนายสมควร เถาว์น้อย นายก อบต.เขาย้อย ขอคัดค้านการขนย้ายขยะข้ามจังหวัดในครั้งนี้ โดยมี น.ส.สาคร เอี่ยมองค์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาย้อย เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!