เอกฉันท์เลือก “ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

เอกฉันท์เลือก “ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นำโดย นายสุรพล นาคนคร นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นายอภิชาต พวงน้อย เลขาธิการสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อแถลงกิจกรรมผลการดำเนินงาน ชี้แจงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ปีบริหาร 2561 – 2563 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีที่ปรึกษา อาทิ อ.สัณฐาน ถิรมนัส นายปริญญา สุนทรวาทะ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม


          นายสุรพล นาคนคร นายกสมาคมฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2559 -2560 ของสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรีว่าเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ อย่างครบถ้วน อาทิ ให้ความร่วมมือกับสภาการหนังสือพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาคมสื่อมวลชนต่าง ๆ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับสมาชิกสื่อมวลชนเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมบริจาคเงินสมบททุนช่วยเหลือซ่อมแซมก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบุรี การทำหน้าที่กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสะท้อนปัญหาหรือผลการดำเนินงานในต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเมื่อเข้าสู่วาทะการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ปี 2561 – 2563 นายกสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ อ.สัณฐาน ถิรมนัส ที่ปรึกษาสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานการเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อสมาชิกสามัญสังกัดองค์กรสื่อละ 1 คน ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย1) นายทศพล โกศลวงศ์วนิช ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวี 2) นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ ผู้สื่อข่าวมติชน 3) นายอภิชาต พวงน้อย ผู้สื่อข่าวสยามรัฐ 4) นายมานิต รักพานิชแสง ผู้สื่อข่าวทีวีช่อง 3 5) นายกัมปนาท ขันตระกูล ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส 6) นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล กองบรรณาธิการนิตยสารเพชรนิวส์ 7) นายสุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ เพชรบุรีเคเบิ้ลทีวี 8) นายอนันต์ คงเจริญ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี 9) นายเอกชัย อังกินันทน์ กองบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ 10) นายอุดมเดช เกตุแก้ว ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเพชรภูมิเรดิโอ 11) น.ส.รฏิกร อ่วมดั่น ผู้สื่อข่าวเพชรภูมิออนไลน์ 12) นายประชา สินธุรส ผู้สื่อข่าว นสพ.แนวหน้า 13) นายสุรพล นาคนคร ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ 14) นายสถิตย์ ครึกครื้น ผู้สื่อข่าวบ้านเมืองนิวส์ 15) นายฤชา อ่อนท้วม ผู้สื่อข่าวช่อง 7 16) นายกสิพล ศิริลาภ ผู้สื่อข่าว นสพ.ยอดแหลมนิวส์ 17) นายสิโรตน์ อินทร์เนตร ผู้สื่อข่าวเวริค์พอยทีวี 18) รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ สวท.เพชรบุรี 19) น.ส.ดาราวรรณ เข็มตรง ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ และ 20. นายปริพรรห์ รชตธรรมกุล ผู้สื่อข่าวเคเบิ้ลชะอำ

          ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ได้ทำการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ปรากฏว่ามีการเสนอชื่อ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการ นสพ.เพชรบุรี ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน เพียงรายเดียวและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ปี 2561-2563 ซึ่งถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 3 โดยก่อนหน้านี้นายศักดิ์สิทธิ์เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปีบริหาร 2552-2554 และปีบริหาร 2554 -2556.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน