“แม่ประดับ อินทนู” เชื่อมมะตูม Gastronomy เมืองพริบพรีหวานหอมอร่อยดีทั้งเมือง

จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(Creative city of Gastronomy) และกำลังได้รับการประเมินจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สู่ยูเนสโก UNESCO

             เพื่อให้เป็นการสอดรับช่วงเวลาที่จังหวัดเพชรบุรี กำลังถูกประเมินคุณสมบัติหลายด้านในการไปสู่เมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก ผมจึงนำเสนอ Gastronomy หรือศาสตร์ ด้านอาหารเมืองเพชรบุรีมาเป็นลำดับในการนี้จะได้นำเสนอ Gastronomy มะตูมเชื่อมแม่ประดับ อินทนู

             จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นแฮชแท็กเป็นเมืองสามรส หวาน/เค็ม/เปรี้ยว (แฮชแท็กในโลกโซเชียลเปรียบเสมือนคำค้นหาหลักหรือคีย์เวิร์ด (keyword) ใช้ค้นหา กลุ่มคน กลุ่มเพื่อนเป็นต้น) ปฏิเสธมิได้ว่ารสหวานนั้นเมืองเพชรได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดเมืองขนมหวาน ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยด ยังเป็นตำนานขนมหวาน เมืองเพชร มาถึงทุกวันนี้ ทว่าของเชื่อมเมืองเพชรก็มีชื่อเสียงไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะมะตูมเชื่อม แม่ประดับ อินทนู ในชุมชนไร่ขิง พื้นที่ตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ชุมชนไร่ขิงเป็นชุมชนเก่าแก่ในเมืองเพชรบุรีที่ผลิตของเชื่อม อาทิ มะตูม แฟง สาเก และขนมหวานอื่น ๆ โดยเฉพาะแบรนด์มะตูมเชื่อม แม่ประดับ อินทนู นับว่าเป็นแบรนด์มะตูมเชื่อมที่มีชื่อเสียงที่สุด เพราะ มะตูมเชื่อม แม่ประดับ อินทนู มีองค์ความรู้ศาสตร์ด้านมะตูมเชื่อมโดยสืบสานมาถึงสามรุ่นด้วยกัน

             มะตูมเชื่อมแบรนด์ แม่ประดับ อินทนู รุ่นแรก คือ ยายแสง ไทยแขก (แม่ของ แม่ประดับ อินทนู) ยุคนี้ใช้กระทะทองเหลืองสำหรับเชื่อมและใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง วัตถุดิบคือใช้มะตูม แถบวัดบ่อบุญ อ.บ้านลาด เป็นมะตูมพันธุ์ลูกโตเนื้อดีที่สุด

             รุ่นที่สอง ได้แก่ แม่ประดับ อินทนู ปัจจุบัน อายุ 89 ปี แรก ๆ ยังใช้ฟืนและใช้มะตูมแถววัดบ่อบุญ อ.บ้านลาด ภายหลังมะตูมบ้านบ่อบุญหมดพันธุ์ต้องไปหามะตูมจาก จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี

             ปัจจุบัน รุ่นที่สาม คุณต้อย (พรรณี บุญกอง) และคุณต่าย (ธนิต บุญกอง) เป็นรุ่นลูกและลูกเขยของแม่ประดับ อินทนู

             มะตูมเชื่อม แม่ประดับ อินทนู สืบสาน Gastronomy มาถึงสามรุ่น ดังนั้นองค์ความรู้มะตูมเชื่อมแบรนด์แม่ประดับ อินทนู จึงนับรวมเวลาได้ทะลุ 100 ปี ทีเดียว

             แม่ประดับ อินทนู พ.ศ. 2564 อายุ 89 ปี สมรสกับ จ.ส.อ.อำพันธ์ อินทนู พ.ศ. 2564 อายุ 90 ปี มีบุตรด้วยกัน 4 คน ได้แก่ จ.ส.อ. ประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี /นายวิทยา อินทนู/พลเอก พรชัย อินทนู/นางพรรณี บุญกอง

                ในทัศนะของผมมะตูมเชื่อม แม่ประดับ อินทนู เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรีโดยแท้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!