โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 9 ส.ค.

**** รายงานการบริหารจัดการน้ำ ***
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

          (1.)ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เวลา 06.00 น.
          (1.) ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
          1.1 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 737.110 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 103.37 % มีน้ำไหลลง 20.8321 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 210.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 18.2010 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์เฝ้าระวัง)
          1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ 11.414 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 27.05 % มีน้ำไหลลง 0.3010 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.2160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)
          1.3 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ 14.170 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 51.53 % มีน้ำไหลลง 0.1207 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 0.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.0605 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)
          1.4 เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 115.21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 9.9539 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 34.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสิ้น 149.77 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ 0.0 มิลลิเมตร (สถานการณ์ปกติ)


          (2.) ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำ
          2.1 ห้วยแม่ประจันต์
– สถานี B.11 (บ้านจะโปรง) ปริมาณน้ำ – ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ -1.07 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.67 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
– สถานี B.6A (บ้านท่าเกวียน) ปริมาณน้ำ 1.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 0.66 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.34 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)

 

          2.2 แม่น้ำเพชรบุรี
– สถานี B.3 A (บ้านสองพี่น้อง) ปริมาณน้ำ 183.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 3.66 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.74 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.9 (บ้านสารเห็ด) ปริมาณน้ำ 192.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.76 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.84 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.10 (อำเภอท่ายาง) ปริมาณน้ำ 129.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.68 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.82 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำปกติ)
– สถานี B.16 (อำเภอบ้านลาด) ปริมาณน้ำ 121.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 7.02 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.98 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.15 (อำเภอเมืองเพชรบุรี) ปริมาณน้ำ 105.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 4.55 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.55 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)

          (3.) ข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตร
มีการระบายน้ำออกจาก ปตร.คันกันน้ำเค็มเบอร์ 2 (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 และ 5)
– คลองระบายน้ำ D.3 กม.18+235 (บ้านบางเก่า)(ตัวเก่า) สูง 0.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.1 กม.19+500 (บ้านบางเกตุ)(ตัวเก่า) สูง 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.9 กม.7+160 (บ้านโตนดน้อย) สูง 0.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจาก ปตร.คันกันน้ำเค็มเบอร์ 1 (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2)
– คลองระบายน้ำ D.26 กม.38+200 สูง 1.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง เพื่อผลักดันน้ำเค็ม
– ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 ( คลองตาแฟง ) กม.30+200 สูง 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3)
– ระบายน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงคลองบางหอ และไหลลงสู่คลองบางครก และระบายน้ำผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองหัวหาด-คลองเวียงคอย-คลองสวนทุ่ง และไหลลงสู่คลองบางจาก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 1 ซ้าย- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงสู่คลองบ้านทาน-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยว และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงสู่คลองเวียงคอย-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยว และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองบ้านน้อย-คลองบางสามแพรก และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 3 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงคลองตาภู่ และไหลลงสู่คลองบางครก

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!