โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รายงานสถานการณ์น้ำ 18 ส.ค.2561

**** รายงานการบริหารจัดการน้ำ ***
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

          (1.)ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เวลา 06.00 น.
          (1.) ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
          1.1 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 750.990 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 105.71 % มีน้ำไหลลง 22.1468 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 259.14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 22.3897 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 12.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์เฝ้าระวัง)
          1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ 11.202 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.55 % มีน้ำไหลลง 0.1310 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.2160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 20.6 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ ลดลง – สถานการณ์ปกติ)
          1.3 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ 14.670 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 53.34 % มีน้ำไหลลง 0.1181 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 0.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.0605 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 18.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)
          1.4 เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 124.39 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 10.7473 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 72.29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสิ้น 196.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ 1.62 มิลลิเมตร (สถานการณ์เฝ้าระวัง)


          (2.) ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำ
          2.1 ห้วยแม่ประจันต์
– สถานี B.11 (บ้านจะโปรง) ปริมาณน้ำ – ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ -1.07 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.67 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
– สถานี B.6A (บ้านท่าเกวียน) ปริมาณน้ำ 1.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 0.64 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.36 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)

          2.2 แม่น้ำเพชรบุรี
– สถานี B.3 A (บ้านสองพี่น้อง) ปริมาณน้ำ 222.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.05 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.35 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.9 (บ้านสารเห็ด) ปริมาณน้ำ 199.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 5.09 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.51 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.10 (อำเภอท่ายาง) ปริมาณน้ำ 115.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.60 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.90 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำปกติ)
– สถานี B.16 (อำเภอบ้านลาด) ปริมาณน้ำ 99.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 6.84 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.82 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.15 (อำเภอเมืองเพชรบุรี) ปริมาณน้ำ 95.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 4.28 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.82 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)


          (3.) ข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตร
มีการระบายน้ำออกจาก ปตร.คันกันน้ำเค็มเบอร์ 2 (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 และ 5)
– คลองระบายน้ำ D.3 กม.18+235 (บ้านบางเก่า)(ตัวเก่า) สูง 0.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.1 กม.19+500 (บ้านบางเกตุ)(ตัวเก่า) สูง 1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.9 กม.7+160 (บ้านโตนดน้อย) สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.8 (บ้านบางชอง) สูง 0.80 เมตร จำนวน 3 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจาก ปตร.คันกันน้ำเค็มเบอร์ 1 (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2)
– คลองน้ำเชี่ยว กม. 27+936 สูง 0.50 เมตร 2 ช่อง
-คลองต้นมะพร้าว กม.29+508 สูง 1.00 เมตร 1 ช่อง
-คลองบางขุนไทร กม. 33+580 สูง 1.20 เมตร 1 ช่อง
-คลองระบายน้ำ D.26 กม.38+200 สูง 1.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง ผลักดันน้ำเค็ม
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3)
– ระบายน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงคลองบางหอ และไหลลงสู่คลองบางครก และระบายน้ำผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองหัวหาด-คลองเวียงคอย-คลองสวนทุ่ง และไหลลงสู่คลองบางจาก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 1 ซ้าย- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงสู่คลองบ้านทาน-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยว และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงสู่คลองเวียงคอย-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยว และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองบ้านน้อย-คลองบางสามแพรก และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 3 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงคลองตาภู่ และไหลลงสู่คลองบางครก

          (4.) การให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือ
– เครื่องผลักดันน้ำ ทำงานอยู่ 20 เครื่อง
(วัดเขาตระเครา 14 เครื่อง ,คลองบางขุนไทร 2 เครื่อง ,คลองต้นมะพร้าว 2 เครื่อง และที่วัดบางลำพู 2 เครื่อง )
– เครื่องสูบน้ำทำงาน 3 เครื่อง (หลังวัดบางลำพู 1 เครื่อง ,คลองตาแฟง 2 เครื่อง)
– เรือผลักดันน้ำของทหารเรือทำงานที่วัดคุ้งตำหนัก จำนวน 26 ลำ

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!