โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประกาศแจ้งแผนการส่งน้ำ เพื่อปลูกพืชในฤดูฝน 2561

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

ประกาศแจ้งแผนการส่งน้ำ เพื่อปลูกพืชในฤดูฝน 2561

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้กำหนดแผนการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561 ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 15 มกราคมถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำที่ 304.442 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 42.88 % ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          โครงการฯ ขอแจ้งกำหนดแผนการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูฝนปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีดังนี้ พื้นที่นาข้าว 273,000 ไร่, พืชไร่-พืชผัก 2,000 ไร่, ไม้ผล 3,000 ไร่, บ่อปลา-บ่อกุ้ง 9,000 ไร่ รวม 287,000 ไร่ เป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 82.555 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 82.555 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำเพื่อการเกษตร 129.464 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 300.925 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดแผนการส่งน้ำดังนี้

          พื้นที่ลุ่มบริเวณ 2 ฝั่งปลายแม่น้ำเพชรบุรีที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายตั้งแต่กม. 20+500 คลอง 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่กม. 13+900 และคลอง 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ตั้งแต่กม. 11+140 เป็นต้นไป เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561

          โดยพื้นที่นาปีต้นฤดูให้ใช้น้ำฝนที่ตกในพื้นที่และแหล่งน้ำที่มีอยู่เป็นหลัก

          พื้นที่ปกติและพื้นที่ดอนที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1, คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2, คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 , คลอง 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ตั้งแต่กม. 0+000 ถึงกม. 11+140, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายตั้งแต่กม. 0+000 ถึงกม. 20+500 และคลอง 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้ายตั้งแต่กม. 0+000 ถึงกม. 13+900 โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-416701 ต่อ 16

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!