โรบินสันเพชรบุรี  จัดประกวดหนูน้อยนพมาศ พร้อมประกวดการประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก  เนื่องในเทศกาลลอยกระทง 2561

โรบินสันเพชรบุรี  จัดประกวดหนูน้อยนพมาศ

พร้อมประกวดการประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก  เนื่องในเทศกาลลอยกระทง 2561


                เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่แผนกเด็ก บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี จัดการประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์โลกและการประกวดประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก ในงาน “โรบินสันลอยกระทง สุขนิยม ชมวิถีไทย” เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมงานกว่า 100 คน น.ส.วัลลิภา แสงอาทิตย์ ดีเจจากสถานีวิทยุกระจายเสียง Big Love FM 88.25 MHz  ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  น.ส.วันวิสา อนุชล ผู้จัดการฝ่ายร้านค้าเช่า โรบินสันไล์ฟสไตล์เพชรบุรี  ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

                โดยการประกวดหนูน้อยนพมาศดังกล่าว มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 14 คน แต่ละคนแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามสง่า พร้อมโชว์การแสดงความสามารถพิเศษในเวลา 3 นาที คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการประกวด ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑารีย์ หรือน้องตังเม  สุขสกุล อายุ 8 ปี  รับเงินรางวัล 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร  หรือน้องน้ำแข็ง ณรงค์เดชสกุล อายุ 7  ปี รับเงินรางวัล 3,000  บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. ดบัสวิน หรือน้องวิน ปานวิเชียร อายุ 9 ปี  รับเงินรางวัล 2,000  บาท

                สำหรับการประกวดประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก มีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น  3  ทีม   คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินโรงเรียนที่มีผลงานตรงตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ตำบลบ้านลาด  รับเงินรางวัล 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนวัดม่วงงาม ทีม 1 ตำบลถ้ำรงค์  รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดม่วงงามทีม 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท

                ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!