โรบินสันเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Farmer’s Market แหล่งรวมสินค้าเกษตรกรรม กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น

โรบินสันเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

จัดกิจกรรม Farmer’s Market แหล่งรวมสินค้าเกษตรกรรม

กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น          เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานกว้าง หน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน Farmers’Market ที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย โรบินสัน, Tops, Power buy, super sport, B2S , Office Mate และไทวัสดุ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2561 ณ ริมอาคาร โรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี โดยมี นายสามารถ เอี่ยมวงศ์ ผอ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคำธร พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ดร. กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานกว่า 80 คน นางอรนุช เย็นสุจิตร ผู้จัดการ โรบินสันฯ สาขาเพชรบุรีและคณะ ให้การต้อนรับ

 

          นางอรนุช กล่าวว่า บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินโครงการ Farmers’ Market มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของผลิตภัณฑ์สด ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี จึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย Biz Club เพชรบุรี ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสรรหาชุมชนเกษตรกรรมหรือเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า และผลิตภัณฑ์ ที่สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตตัวจริง

          ” การจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น” นางอรนุชกล่าว

          กิจกรรมภายในงาน มีการออกบูธสินค้าเกษตรมากมาย อาทิ ผักสดและผลไม้ปลอดสารพิษ, ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม, น้ำหม่อนสมุนไพร, เฉาก๊วยนมสด, ลูกชิ้นปลาระเบิด และอื่นๆอีกมากมายกว่า 30 รายการ

          ทั้งนี้นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะได้ เยี่ยมชมบูธสินค้าเกษตรกรในโอกาสนี้ด้วย

 

#ทีมข่าวเพชรภูิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!