ผวจ.เพชรบุรี มอบใบประกาศฯให้สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 21 แห่ง

ผวจ.เพชรบุรี มอบใบประกาศฯให้สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 21 แห่ง

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 19 แห่ง และมอบประกาศนียบัตรชมเชย “โครงการสถานศึกษาความปลอดภัยและอนามัยดี” ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 2 แห่ง จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในที่ประชุมฯ กว่า 200 คน ร่วมแสดงความยินดี น.ส.นวลศรี อ่ำพันธุ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ


          น.ส.นวลศรี กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดเพชรบุรี ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้อย่างครอบคลุม รอบด้าน พร้อมนำไปสู่การพัฒนาระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบการให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          นางสาวนวลศรี กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 แห่ง โดยมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จำนวน 19 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการ “ระดับทอง” จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด ,บริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ,บริษัท สายรักไทย(1994) จำกัด ,บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเจริญ แผ่นพื้นคอนกรีต ,บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบุรี ,บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี,บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ,บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด ,บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี,บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาชะอำ,บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด สาขาชะอำ

          สถานประกอบกิจการ “ระดับเงิน” จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เวิล์ด เบดดิ้ง จำกัด ,บริษัท ฮวา หลิน สแตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี จำกัด ,บริษัท โณงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด ,บริษัท ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด และสถานประกอบกิจการ “ระดับทองแดง” จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ ,บริษัท ปาล์มฮิลส์ พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท หาดสำราญ จำกัด


          นอกจากนี้มีสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาความปลอดภัยและอนามัยดี ประจำปี 2560 จำนวน 3 แห่ง โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุพลู ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาด อำนวย) ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ทีมข่าวเพชรภูมิ / พชร ปิ่นรัตน์ : รายงาน