เตือนชาวเพชรบุรี สำรองน้ำใช้ หลังกปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 19 – 22 มี.ค.นี้

เตือนชาวเพชรบุรี สำรองน้ำใช้ หลังกปภ.สาขาเพชรบุรี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 19 – 22 มี.ค.นี้

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา เป็นการชั่วคราว เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูล และเฝ้าระวังระบบการจ่ายน้ำ(DMA)ในแต่ละพื้นของจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ Zero Test เพื่อควบคุมมิให้มีน้ำสูญเสียเกินระดับ จึงขอทำการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง, อำเภอท่ายาง, อำเภอบ้านลาด, อำเภอบ้านแหลม และอำเภอชะอำ ดังนี้

          วันที่ 19 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงานพื้นที่ DMA 01 พื้นที่ตำบลนายางถึง DMA 17 บริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาเพชรบุรี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลนายาง, ตำบลดอนขุนห้วย, ตำบลเขาใหญ่, ตำบลหนองจอก, ตำบลหนองศาลา, ตำบลปึกเตียน, ตำบลหนองขนาน, ตำบลหาดเจ้าสำราญ, ตำบลสมอพลือ, ตำบลท่าเสนและตำบลดอนยาง

          วันที่ 20 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงานพื้นที่ DMA 11 บริเวณตำบลบางตะบูน ถึง DMA 15 บริเวณสามแยกบ้านแขก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านกุ่ม, ตำบลบางครก, ตำบลบางตะบูน, ตำบลบางตะบูนออกและตำบลบ้านแหลม

          วันที่ 21 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงานพื้นที่ DMA 06 บริเวณศูนย์นิสสันเก่า ถ.เพชรเกษม อำเภอเมือง ถึง DMA 05 บริเวณโรงกรองน้ำบ้านลาด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 ตำบล ได้แก่ ตำบลธงชัย, ตำบลไร่ส้ม, ตำบลเวียงคอย, ตำบลบางตะบูน, ตำบลบางครก, ตำบลโรงเข้, ตำบลบ้านหม้อ, ตำบลท่าเสน, ตำบลสมอพลือ, ตำบลบ้านหาด, ตำบลท่าช้าง, ตำบลหนองกะปุและตำบลบ้านทาน
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงานพื้นที่ DMA 10 ตำบลบ้านแหลม ถึง DMA 16 พื้นที่บริเวณโค้งท่าแร้ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแหลม, ตำบลบางครก, ตำบลบางขุนไทร, ตำบลท่าแร้ง, ตำบลท่าแร้งออกและตำบลหนองโสน

          ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ การประปาฯจะทำการเปิดจ่ายน้ำให้บริการตามปกติทันที ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-3249-2301 หรือ 0-3249-2300

พชร ปิ่นรัตน์ ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!