จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริต

จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 มกราคม 2561

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 มกราคม 2561

ภาพมันฟ้อง จนท.พิพิธภัณฑ์ฯ จัดงานเลี้ยงดื่มเหล้าบน “ เขาวัง” ชาวบ้านรับไม่ได้ จวกเละ

ภาพมันฟ้อง จนท.พิพิธภัณฑ์ฯ จัดงานเลี้ยงดื่มเหล้าบน “ เข […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 มกราคม 2561

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

27 มกราคม 2561

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

27 มกราคม 2561

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

26 มกราคม 2561