ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

27 พฤษภาคม 2562

หนุ่มวัย 40 หัวใส ปรับเปลี่ยนบ่อเลี้ยงกุ้งให้เป็นบ่อสปาปลา  ร้านอาหารป่า และจุดเช็คอิน

หนุ่มวัย 40 หัวใส ปรับเปลี่ยนบ่อเลี้ยงกุ้งให้เป็นบ่อสปา […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

23 พฤษภาคม 2562