สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3

ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมี พระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดคงคาคารามฯ คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณคงคานิธิ คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ


          วัดคงคารามวรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัด แต่ปรากฏตามทำเนียบพระอารามหลวงที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ รวบรวมไว้ว่าเป็น พระอารามหลวง พระอารามแรกของจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงยกเงินพระคลังข้างที่จำนวนหมื่นชังกับทองร้อยชั่ง ให้ไว้สำหรับการปฏิสังขรณ์พระอาราม ปัจจุบันมี พระวิสุทธิวรกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร


          สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ และสถาปนายกวัดคงคารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 และเพื่อเป็นที่เคารพสักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า

          ทั้งนี้คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 ได้ประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 ด้วยโลหะบรอนซ์สัมฤทธิ์ทอง ในพระอิริยาบถทรงประทับนั่งบนพระราชอาสน์ มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง น้ำหนักรวม 1,125 กิโลกรัม มีความสูง 239 เซนติเมตร มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สุทธิ 6,575,333 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากคณะสงฆ์ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา


          ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระสุหร่าย ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นทรงเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

          จากนั้น นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นแล้วทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานประติมากรรมแกะสลักไม้พระมหาชนกที่ทางวัดคงคารามวิหารจัดสร้าง และทอดพระเนตรงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน