คำชวนคิด 2 พ.ค. 64

จำนวนครั้งของผู้เข้าชม : 14     &nb […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

2 พฤษภาคม 2564

ศัพท์ช่าง : เชื่อง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้นิยามคำว่า เชื่อง ว่าเป็นคำวิเศษณ์มักจะใช้กับสัตว์ หมายถึง ไม่เปรียว ไม่ดุ ที่คุ้นเคยกับคน การเลี้ยงสัตว์ให้เชื่องไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าของจะต้องใช้เวลา ใช้หัวใจ มีความอดทน เพื่อจะปรับพฤติกรรมเดิมตามสัญชาตญาณของสัตว์ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของได้

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

17 มกราคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!