ยันต์อิติปิโสรัตนมาลากันโรคโควิด

จำนวนครั้งของผู้เข้าชม : 2 หลายวันก่อนไปทำความสะอาดตู้พ […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

24 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

13 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 กรกฎาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

6 กรกฎาคม 2564

เมืองโบราณเกาะขมิ้น ช้างแทงกระจาด (ตอนที่ ๑)

กลางปีที่แล้ว ผมไปช่วยเพื่อนทำธุระเรื่องที่ดินแถวบ้านช้างแทงกระจาด ได้ลองเปิดภาพถ่ายดาวเทียมใน Google Maps ดู เห็นที่ดินแถวนั้นเป็นผังเกือบกลมขนาดใหญ่ รู้สึกว่าน่าสนใจ คิดอยู่ในใจว่า อาจจะเป็นเมืองโบราณ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนความคิด

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

17 มกราคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!