เสน่ห์สำนวนไทย 2 พ.ค. 64

จำนวนครั้งของผู้เข้าชม : 13 ล้อม เพ็งแก้ว ข้อมูล-ทัศนะ […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

2 พฤษภาคม 2564

เชื้อเน่าฝังใน

ตามข่าวรายงานว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รอบใหม่นี้ ทำให้สังคมได้เห็นช่องโหว่ในการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานมีสีที่เกี่ยวข้อง เพราะมีส่วนสำคัญที่ทำให้โรคไวรัสที่ว่านี้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

17 มกราคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!