ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

3 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

16 กรกฎาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

1 กรกฎาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 พฤษภาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 เมษายน 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

17 มีนาคม 2564

“ความสุขที่ได้ปั้นรูปในหลวง ร.๙” เปิดใจ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า อายุ ๖๓ ปี อาจารย์สอนศิลปะ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

17 มกราคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!