Read Life

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

3 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

16 กรกฎาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

1 กรกฎาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 พฤษภาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 เมษายน 2564

“ความสุขที่ได้ปั้นรูปในหลวง ร.๙” เปิดใจ ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า อายุ ๖๓ ปี อาจารย์สอนศิลปะ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

17 มกราคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!