กกต.รับรองผล

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 15 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอำ และเทศบาลตำบลอีก 13 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา และต่อมา
                วันที่ 20เมษายน กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของ จ.เพชรบุรี จำนวน 11 แห่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลเขาย้อย, เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ, เทศบาลตำบลหนองขนาน, เทศบาลตำบลบ้านแหลม, เทศบาลตำบลบางตะบูน, เทศบาลตำบลบ้านลาด, เทศบาลตำบลท่ายาง, เทศบาลตำบลนายาง, เทศบาลตำบลบางเก่า, เทศบาลตำบลหนองจอกและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งบางส่วน จำนวน 4 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 8 ราย ไม่ประกาศผล 10 ราย และไม่ประกาศผลนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี, เทศบาลตำบลหัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี ประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน 5 ราย ไม่ประกาศ 7 ราย และไม่ประกาศผลนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน, เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อ.ท่ายาง ไม่ประกาศผลนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวกโดยให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.ท่าไม้รวกและเทศบาลตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง ประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง 5 ราย ไม่ประกาศ 7 ราย โดยในส่วนที่ไม่ประกาศเนื่องจากมีการร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้ง

                ต่อมาวันที่ 25 พฤษภาคม กกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โดยประกาศรับรองนายกิตติพงษ์ เทพพานิช เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมรับรองเพิ่มเติมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีก 10 ราย, ประกาศรับรองนายณรงค์ คนคล่อง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานพร้อมรับรองเพิ่มเติมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพานอีก 7  ราย, ประกาศรับรองนายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก และประกาศรับรองเพิ่มเติมสมาชิกสภาเทศบาลท่าแลงเพิ่มเติมอีก 7 ราย ซึ่งการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลรวม 15 แห่งใน จ.เพชรบุรี ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกพื้นที่แล้ว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!