กฟจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม S1 Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ระยะที่ 2 ปี 2561 แก้ไข ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าในจังหวัดเพชรบุรี

กฟจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม S1 Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ระยะที่ 2 ปี 2561 แก้ไข ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าในจังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม S1 Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ระยะที่ 2 ปี 2561 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าครั้งใหญ่ เพื่อการจ่ายไฟอย่างมั่นคงและปลอดภัย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมี น.ส.นภาพร เวียงวีระ รองผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการการไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ นายดำริ ทองยม ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะคณะกรรมการ ผู้ใช้พลังงานประจำเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร ผู้จัดการเขต พนักงานช่าง ลูกจ้างช่าง พนักงานฮอทไลน์ และผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

          นายสุรวุฒิ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี : สมุทรสงคราม : ประจวบคีรีขันธ์ : ชุมพร : ระนอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ตามนโยบายของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพี่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและนำข้อมูล ข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าที่ตรวจพบ มาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสีย(Loss) ในระบบไฟฟ้า และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          นายสุรวุฒิ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะที่ 2 ในรอบ 6 เดือนของปี 2561 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ได้ระดมพนักงานช่าง ลูกจ้างช่าง พนักงานฮอทไลน์และผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ดำเนินการลาดตระเวน(Patrol) ออกพื้นที่ตรวจสอบหาจุดบกพร่องของระบบไฟฟ้าตามคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเหนือดิน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง, เขาย้อย, อำเภอท่ายาง, อำเภอบ้านลาด, อำเภอบ้านแหลม, อำเภอหนองหญ้าปล้องและอำเภอแก่งกระจาน ประกอบด้วย ระบบจำหน่ายแรงสูง 31 วงจร, ระบบจำหน่ายแรงต่ำความยาวทั้งสิ้น 1,353 วงจร-กม. , หม้อแปลง 1,042 เครื่อง และมิเตอร์ 5,004 เครื่อง คาดว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤศจิกายนนี้ และจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=-v5KWH4NlNg&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!