กฟภ.เพชรบุรี จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสาร แก้ปัญหาการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วประเทศ

กฟภ.เพชรบุรี จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสาร แก้ปัญหาการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี(สนามหน้าเขาวัง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off” การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ตามแผนปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 150 คน นายสุรพล ดีสมสกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

นายสุรพล กล่าวว่า ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายและอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบัน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำสายลงใต้ดิน, การแก้ไขปัญหาสายไฟบนเสาไฟฟ้าฯลฯ แต่ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนมาก การแก้ไขปัญหาจึงยังไม่ครอบคลุมทำได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วนเท่านั้น

นายสุรพล กล่าวต่อไปว่า ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าขึ้น เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้า โดยแผนการปฏิบัติงานครั้งนี้ เน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่ได้รับอนุญาต นำออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางที่กำหนดและเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 106 เส้นทาง ระยะทาง 300 กิโลเมตร คิดเป็นหน่วยเสาไฟฟ้ากว่า 13,000 ต้น

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!