กรมชลประทานเร่งขุดขยายคลองสาย 3 เตรียมเส้นทางระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงคลอง D9 ลงทะเล ผันน้ำไม่ให้ท่วมตัวเมืองเพชรบุรี

กรมชลประทานเร่งขุดขยายคลองสาย 3

เตรียมเส้นทางระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงคลอง D9 ลงทะเล ผันน้ำไม่ให้ท่วมตัวเมืองเพชรบุรี


          เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 17.00 น.ผู้สื่อข่าวเพชรภูมิลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการชลประทานเพชรบุรีในการขุดขยายคลองชลประทานสาย 3 และคลอง 1 ขวา – 3ขวา ซึ่งอยู่ในโครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำจากเขื่อนเพชร ผ่านคลอง D9 ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย เป็นการตัดปริมาณน้ำจากแม่น้ำเพชรได้ 30 – 40 ลบ.ม./วินาที รองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนแก่งกระจาน โดยชลประทานเพชรบุรีได้ระดมเครื่องจักรรถแม็คโคร กว่า 10 ตัว ในการขุดขยายคลองสาย 3 ช่วงคลอง 1 ขวา – 3 ขวา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา

          ทั้งนี้การดำเนินงานขุดขยายคลองสาย 3 แบ่งเนื้องานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระยะที่ 1 ดำเนินการขุดคลองชลประทานสาย 3 ตั้งแต่เขื่อนเพชรถึงคลอง 1 ขวา – 3 ขวา (บ้านวังขุนด่าน ม.2 ต.ท่าคอย) ระยะทาง 3.6. กิโลเมตร

          ระยะที่ 2 ดำเนินการขุดคลอง 1 ขวา – 3 ขวา ถึงบานประตูระบายน้ำ (บ้านระหารบอน) ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อไปเชื่อมต่อคลองระบายน้ำ D12 และ D9 ลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่บ้านโตนดน้อย ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้หากการขุดสำเร็จจะสู่แบ่งน้ำจากแม่น้ำเพชรได้ประมาณ 30 – 40 ลบ.ม./วินาที

http://https://www.youtube.com/watch?v=_sOPus1_j64&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!