กรมศิลป์ฯ ตรวจสอบพระอุโบสถวัดเขาวังชำรุด พบหลังคารั่ว น้ำฝนซะล้างภาพเขียนสมัย ร.4 หลุดร่อนเสียหาย

กรมศิลป์ฯ ตรวจสอบพระอุโบสถวัดเขาวังชำรุด พบหลังคารั่ว

น้ำฝนซะล้างภาพเขียนสมัย ร.4 หลุดร่อนเสียหาย

 

            ตามที่ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางมาตรวจสอบความเสียหายของพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา ภายหลังเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดได้ทำหนังสือต่อหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2560 เพื่อเสนอต่อกรมศิลปากรให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายพร้อมออกแบบและเร่งบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไว้เมื่อปี พ.ศ. 2494

          ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ประภาพรรณ ศรีสุข หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี พร้อมด้วย นางจตุพร บุญเหลือ นายณัฐพล ระดาฤทธิ์ นายช่างเทคนิคอาวุโส สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี กรมศิลปากร เดินทางมาตรวจสอบพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร หรือ วัดเขาวัง โดยมี พระครูปิยธรรมาภิยุต รองเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามฯ เจ้าคณะตำบลท่าราบ ฝ่ายธรรมยุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อมรนิมิตร ประธานคณะกรรมการวัดมหาสมณารามฯ และคณะกรรมการ ร่วมตรวจสอบสภาพความเสียหายของพระอุโบสถ

           ดร.อุไรวรรณ กล่าวว่า เมื่อเดือนต้นกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระกิตติสารกวี เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร ได้ทำหนังสือไปยังหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เรื่องพระอุโบสถของวัดเขาวังมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าบูรณปฏิสังขรณ์ อีกทั้งในช่วงฤดูฝนมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้กระเบื้องหลังคาหลุดร่วงหล่นลงพื้นแตกเสียหาย อีกทั้งเครื่องประดับหน้าบันโบสถ์ ใบระกา หางหงส์ ซึ่งทำจากไม้สักแกะสลักประดับกระจกได้หักและร่วงหล่นลงมาเช่นกัน ทำให้มีน้ำรั่วซึมผนังภายในพระอุโบสถ ซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 4 พร้อมกันนี้ยังพบองค์พระประธานและพระอัครสาวกมีร่องรอยชำรุดแตกร้าวจนมองเห็นเนื้อปูนภายใน ส่วนฐานพระอุโบสถรอบนอกพบรอยแตกร้าวเช่นกัน
“ทางวัดได้สำรวจและบันทึกภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่งไปยังหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เพื่อให้แจ้งต่อกรมศิลปากรได้เนินการบูรณปฏิสังขรณ์ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการซ่อมแซม น้ำฝนที่ไหลมาตามรอยรั่วของหลังคา โดยเฉพาะชายคาด้านทิศเหนือที่พบรอยรั่วเป็นแนวยาว น้ำฝนจะชะล้างภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถให้ค่อย ๆ เลือนหายไปในที่สุด” ดร.อุไรวรรณ กล่าว

          ด้านนายช่างเทคนิคอาวุโส สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ระบุว่า ทางอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เข้ามาตรวจสอบสภาพความเสียหายเป็นการเบื้องต้น โดยจะนัดหมายกับทีมสถาปนิค วิศวกร นักวิชาการกลุ่มงานจิตรกรรม และประติมากรรมเข้ามาดำเนินงานสำรวจในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อจัดทำข้อมูลและแนวทางการบูรณะซ่อมแซมเสนอต่ออธิบดีกรมศิลปากรอย่างรวดเร็วที่สุด.

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!