กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตร “การทำสีผสมอาหารจากลูกตาลสุก” โครงงานบ้านนักวิทย์ฯ รร.วัดเวียงคอย

อุดมเดช เกตุแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) ต.เวียงคอย อ.เมือง จ.เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การทำสีผสมอาหารจากลูกตาลสุก เพื่อใช้ทำขนมตาลเวลาที่ไม่มีลูกตาลสุก”ภายในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบซูม (ZOOM) เป็น ๑ ใน ๖ โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา (ระดับประเทศ) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก ๑๘๓ เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรัสเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรการทำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง

สำหรับโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง “การทำสีผสมอาหารจากลูกตาลสุก เพื่อใช้ทำขนมตาลเวลาที่ไม่มีลูกตาลสุก”ของนักเรียนโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เป็น ๑ ในจำนวน ๖ ผลงานระดับประถมศึกษาที่ได้รับการนำเสนอมีรายชื่อนักเรียนจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ด.ช.วรวุฒิ ทองสุข ด.ญ.วราพร วงศ์ด่วม และ ด.ญ.พิณณนภาพร ขันตีนักเรียนระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ โดยมีครูที่ปรึกษาได้แก่ นายศราวุฒิ ศรีสุขใสผอ.รร.วัดเวียงคอย นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ์ และ น.ส.สมฤดี อารีเพื่อนในการนี้ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวียงคอยเข้าร่วมการสัมมนา

นายศราวุฒิ ศรีสุขใส ผอ.รร.วัดเวียงคอย กล่าวว่า รร.วัดเวียงคอย ได้เป็นเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เป็นระยะเวลา ๒ ปี สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การทำสีผสมอาหารจากลูกตาลสุก เพื่อใช้ทำขนมตาลเวลาที่ไม่มีลูกตาลสุก” เป็นผลมาจากการดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของคณะครูภายในและภายนอกโรงเรียน และมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน โดยมีที่มาจากชุมชนตำบลเวียงคอย มีภูมิปัญญาการทำน้ำตาลโตนด และขนมหวานที่ได้จากลูกตาลคือ ขนมตาล หรือขนมโตนดสุก ที่จะนำผลตาลสุกมาทำเป็นขนมตาล ซึ่งผลตาลสุกนั้นจะมีเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม หลังจากนั้นจะไม่มีลูกตาลสุกใช้ในการทำขนม จึงเป็นที่มาของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยทำการทดลองนำเนื้อลูกตาลสุกมาทดลองทั้งขั้นตอนการยีลูกตาล และการนำเนื้อลูกตาลเข้าเตาอบให้เป็นผง เพื่อให้ได้สีและกลิ่นของลูกตาลสุก นำมาใช้ในการทำขนมตาลในช่วงที่ไม่มีลูกตาลสุก หรือนำสีที่ได้เป็นส่วนผสมในการทำขนมชนิดอื่น ๆ ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ได้นำผงสีที่ได้ทำเป็นขนมตาลสุก รวมถึงทดสอบเพื่อหาระยะเวลาการเก็บรักษาผงสีจากลูกตาลสุก เบื้องต้นสามารถเก็บได้นานถึง ๒ เดือน โดยจะพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการทำขนมตาลในชุมชนได้นำไปใช้ต่อไป.

เจาะการศึกษา ๑๖ มี.ค. ๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!