“กระทู้เตือนใจ”

     ทำให้มีไข้          เหลือเก็บไว้       ไม่เสียหาย

ใช้มาก                  น่าเสียดาย         กลายเป็นหนี้

ออมเอาไว้              ดีกว่า              ท่าเข้าที

จะได้มี                 เงินใช้             ไม่ขาดแคลน

     ใช้อย่าเกินมี        ไม่ดี               จะเสียหาย

เป็นหนี้                 อันตราย           ร้ายเหลือแสน

ต้องหาเงิน              หนี้สัญญา         มาทดแทน

มันคับแค้น              ใจมาก            หากไม่มี

     ใช้มากกว่ามี        นี่หรือ             คือเรื่องใหญ่

ไม่ว่าใคร                ควรระวัง          อย่างเต็มที่

ปล่อยเรื่องเลย         ต่อไป             มันไม่ดี

เรื่องเป็นหนี้             ควรระวัง          อย่าพลั้งไป

     เป็นหนี้เสียใจ      ได้คิด              จิตก็ตก

เห็นนรก                ข้างหน้า           มาอยู่ใกล้

จะใช้จ่าย               ขัดสน             แสนจนใจ

ถึงอย่างไร         ถ้ามีของ ต้องจำนำ.

สำราญ นุชถาวร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!