กลอนที่รักภูมิพลมหาราชาลัย (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

บทร้อยกรองในฉบับนี้นำมาจากหนังสือ“นวมมหาราชาลัย”รวมกวีนิพนธ์แห่งความดีที่สร้างสรรค์งานเพื่อแสดงความอาลัยตลอดจนสดุดี
พระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
พระราชาในดวงใจของชาวไทยทุกคน

          เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคอลัมน์ “กลอนที่รักวรรคที่ชอบ” จึงขอเสนอบทร้อยกรองนี้แทนดวงใจของผู้จัดทำและพสกนิกรไทยทุกคน

“พระบรมกิจ-พระบรมเกียรติ”

               เพ็ญชาดโชนกว่าครั้ง               มีจันทร์

        ดาวโศกชวนมายัน                          ส่องไล้

        ทวยราษฎร์เทวษผัน                        ตระหนก

        ข่าวเสด็จไผทไท้                             เสด็จห้วงสวรรค์หน

               มลักคนหม่นเฝ้า                     ในหลวง

        ทิพย์นิทราเถิดดวง                          จิตไท้

          ราษฎร์สุขร่มธสรวง                              สาธุ

        ไทยเทศเทวษไห้                             เกลือกใต้ฝ่าธุลีฯ

               ภูมีพละซึ้ง                           ทรงงาน

        กอปรเหนื่อยเป็นตำนาน                   รักแท้

        สี่ห้าสามโครงการ                        พระเกียรติ

        ปัดเป่าทุกข์ราษฎร์แล้                      ดั่งท้าวบิดรฯ

               วอนโดยเสด็จท้าว                   เดือนดาว

        ประดับพระภูมิพลพราว                    สู่ฟ้า

          วอนคำฝากลมหนาว                            ทูลกราบ

          ตรงบาทธทวยข้าฯ                                จักใช้คำสอน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพสกนิกรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในร่มแผ่นดิน

แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(รุ้งลานบงก์ผู้ประพันธ์)

๒๙พฤศจิกายน๒๕๕๙

        (รุ้งลานบงก์คือนามปากกาของท่านอาจารย์ทองใบแท่นมณี
อดีตประธานชมรมนักกลอนเมืองเพชร)

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!