กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ ‘อมตะสยาม ๒’

กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ ฉบับนี้ ขอเสนอเมืองเพชรผ่านสายตาของกวีรัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ต่อนะคะ ขอขอบพระคุณ “ท่านเนาว์” มา ณ ที่นี้ค่ะ

เพชรพริบพรี

        ลั่นทมร่มห่มเงาภูเขาหอม                ครึ้มไม้ล้อมลาดดงลงลดหลั่น

เจดีย์ดอยลอยฟ้าเจิดตาวัน                     คู่เขตขัณฑ์บัลลังก์วังคีรี

        ขึ้นรายรอบขอบลานล้วนตาลทุ่ง    โอ้ตาลเอ๋ยเคยรุ่งเลี้ยงกรุงศรี

ประชุมชนล้นหลากฟากนัทธี                    อยู่ลิบลิบพริบพรีบุรีเรือง

          ที่จีนจามพราหมณ์แขกมาแลกค้า   ยังสืบทรงพงศามาเนื่องเนื่อง

ทะเลท่านารายไม้ร่มเมือง                เพชรบุรีลือเลื่องแต่เบื้องบูรพ์

          ชื่นแผ่นดินถิ่นหวานน้ำตาลเพชร    ประกายเก็จกรวดทรายอาบอายสูรย์

สืบอาลักษณ์อักษรสุนทรทูน คงค้ำคูณคู่ถิ่นแผ่นดินเพชร

พุธ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๔ ๑๔.๒๐-๑๕.๒๐ น. พระนครคีรี เขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!