กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ (1 ก.ค. 2565)

วันสุนทรภู่
รำลึกถึงครูกลอน

ยี่สิบหกมิถุนามาถึงแล้ว                  จิตผ่องแผ้วดนตรีกวีศิลป์

จากครูแต่งปี่แก้วแว่วยลยิน              ครูมีจินตนาการผลงานกลอน

ศิษย์รำลึกนึกมีวันนี้ได้                    ต้องอาศัยเขียนตามนามอักษร

เจริญงามความรู้ครูสุนทร                 เจิดขจรชื่อภู่ครูกวี

ยี่สิบหกมิถุนามาอีกครั้ง                  ศิษย์ต่างตั้งใจอยู่ชูศักดิ์ศรี

ผู้ประพันธ์ชั้นเอกเสกวจี                  รื่นฤดีดำรงแห่งวงวรรณ

ขอเคารพนบนอบมอบความคิด          ด้วยดวงจิตแน่วแน่ไม่แปรผัน

น้อมรำลึกถึงบุญคุณอนันต์               ที่ครูกลั่นวรรณศิลป์ปิ่นโลกา

เสนอ พินิจภารการณ์

          ขอน้อมคารวะท่านสุนทรภู่ ด้วยบทกลอนที่นำเสนอข้างต้นในโอกาสที่วันที่ ๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่” กวีเอกแห่งสยาม ผู้ได้รับยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก

          เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางชมรมนักกลอนเมืองเพชรไปให้ความรู้แก่ยุวกวี ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ มีกลอนสี่สำนวนหนึ่งที่เขียนเรียกรอยยิ้มจากวิทยากรได้ จนได้รับรางวัลพิเศษจากประธานชมรมฯ ลองอ่านกันดูนะคะ

โรงเรียนเทศบาล ๓

“ทำดีมีสุข”

ทำดีมีสุข            สีมุขสุดสวย

ของในบ้านมวย           เล่นหวยเสียตัง

สองพี่มองเก่ง              ดองเล่งนองกัง

จำให้หามัง                 แต่งหังกลอนมี

.ช.ณัฏชนน สมใจ ชั้น ป.๔/๑

          กลอนสี่บทนี้นับเป็นวรรณศิลป์กินใจ เขียนได้ เขียนทัน เขียนถูก
ผู้ประพันธ์ได้เขียนไว้ให้คนอ่านคิดเอาเอง

          เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ทางชมรมนักกลอนเมืองเพชรได้ไปร่วมงานวันสุนทรภู่ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ อีกครั้งหนึ่ง ในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่เด็ก ๆ ที่มีความสามารถด้านภาษาไทย มีการแสดงของนักเรียนเรื่อง
เกี่ยวกับวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ และทางตัวแทนของชมรมนักกลอนเมืองเพชร
นำโดยประธานชมรมนักกลอนเมืองเพชร มีคุณวิจิตร ไฝศิริ เป็นผู้ดำเนินการ แสดงหุ่นกระบอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครตามหาพระบิดา โดยมีตัวแทนในชมรมหลายคนร่วมแสดงด้วย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างได้ความรู้ สนุกสนานอย่างมีสาระ

        ช่วงเช้าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ชมรมนักกลอนเมืองเพชร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ทำพิธีน้อมรำลึกครูกวี ผู้สร้างมรดกล้ำค่าของวงวรรณศิลป์ไทย ณ ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย เราทุกคนหวังว่า
พลังกตัญญูสำนึกในวัฒนธรรมด้านภาษาในครั้งนี้ คงเป็นที่ประจักษ์ของท่าน
สุนทรภู่ และด้วยจิตสำนึกรักภาษาของพวกเรา จักย้ำเตือนว่าภาษากลอน
จะอยู่ยืนยงไปอีกนานเท่านาน

        จากกันวันนี้ ด้วยบทกลอนคารวะท่านสุนทรภู่ จากชมรมนักกลอน
เมืองเพชรที่ขับเสภาโดย ประธานชมรมนักกลอนเมืองเพชร พบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ

สุนทรภู่ ครูกลอน อักษรศิลป์         ศรีแผ่นดิน จอมปราชญ์ ชาติสยาม

“ยูเนสโก” ประกาศค่า จารึกนาม            ทุกเขตคาม จารึกวัน สำคัญนี้

นามท่านภู่ อยู่กลางใจ ชาวไทยมั่น    ไม่มีวัน ที่จัก เสื่อมศักดิ์ศรี

ทุกผลงาน ซาบซึ้ง ตรึงฤดี                    หอมกวี เชิดชู น้อมบูชา

ทั้งกาพย์กลอน โคลงฉันท์ บันลือฉาย   ลิลิตร่าย นิราศ ปรารถนา

ชาวกวี น้อมนำ เป็นตำรา                    จึงนำพา บทกวี ให้มีคุณ

นบ “นิราศเมือง”เพชร เก็จก่องแก้ว          สัมผัสใจ พราวแพรว เนื่องนำหนุน

กรองคำไทย ดั้งเดิม พูนเพิ่มทุน              รุ่นต่อรุ่น ไพเราะ เพราะจับใจ                

ยี่สิบหก มิถุนา มากันครบ          ขอน้อมนบ ครูกลอน สุนทรไข

อุทิศบุญ เผื่อแผ่ แด่ท่านไป                  กุศลให้ สุขสวรรค์ ชั้นกวี

หากท่านพบ ครูทองใบ ช่วยไขข่าว   เล่าเรื่องราว ชาวชมรม ร่มโพธิ์ศรี

ยังหนุนเนื่อง กิจกรรม ทำทุกปี               เพชรบุรี คงไม่สิ้น ถิ่นนักกลอน

ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ, ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์, วิจิตร ไฝศิริ, นงลักษณ์ ทองล้วน,จตุพร บุญประเสริฐ

ประพันธ์ในนามชมรมนักกลอนเมืองเพชร๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!