กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ (16 ก.ย. 2565)

อมตะสยาม

ช่วงเวลาค่ำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม มีงาน “อมตะสยามที่เพชรบุรี” งานแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีพื้นบ้านวิถีชีวิตเพชรบุรี ภายใต้การอำนวยการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้กล่าวว่าเมืองเพชร รุ่มรวยด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี รวมทั้งดนตรีและบทเพลง จึงเป็นแรงบันดาลใจของงานคืนนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ อ่านบทกวีเมืองเพชรบุรีเมืองเพชรบุรี จำนวน ๔ บท ที่ได้ประพันธ์ไว้ ได้แก่ “ล่องน้ำเพชร” “เพชรพริบพรี” พระธาตุเพชร” และ “หาดชะอำ”

ระหว่างบรรเลงบทเพลง ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินภาพเขียน เขียนภาพหอระฆังวัดใหญ่ฯ ประกอบการแสดงดนตรี มีอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บรรเลงขลุ่ย และมอบถวายภาพที่เขียนสำเร็จอย่างงดงามนั้นให้เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม เพื่อนำไปจำหน่ายให้บุคคลที่สนใจเป็นรายได้สมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

“กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ” ขอนำเสนอบทกลอนของ “ท่านเนาว์” ประกอบกับภาพที่สวยงามตามเนื้อหา ขอกราบขอบพระคุณ “กวีรัตนโกสินทร์” และขอบพระคุณผู้ถ่ายภาพประกอบ มา ณ ที่นี้

ล่องน้ำเพชร

ลูบไล้พรายพลามน้ำเพชรร่วง   หยดหยาดดาดดวงมณีฉาย

ฉ่ำช่วงดวงแดดอันแผดพราย                ฝ่าสายน้ำเพชรในอ้อมพฤกษ์

        ลำพูชูรากพุ่งขวากแหลม             จากแกมโกงกางผนังผนึก

รากไทรไม้ม่านแผ่พันลึก                     ไผ่ริ้วลิ่วคึกคะนองลม

ขัดห้างนั่งร้างเป็นชั้นช่วง                     ชมพูเพชรช่วงเชาหวงห่ม

ให้อยู่เรือนงามระงึมงม                       ครึ้มร่มครึ้มเงาเพชรน้ำงาม

        น้ำเพชรลูบเพชรอยู่พร้อยพร้อย      แสงเพชรแสงพลอยลำเพาหลาม

หลากเคียงเลี้ยงคนเลี้ยงเขตคาม            ใครหนอจักตามเลี้ยงน้ำเพชร

.๒๕ ก.ย. ๒๕๓๔ ๑๑.๒๕ -๑๒.๐๐ น.

แม่น้ำเพชร ต.บางครก

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!