กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ (16 ก.ค. 2565)

         “กลอนที่รักฯ” ฉบับนี้ขอนำเสนอผลงานกลอนสักวา ของโครงการตามรอยวันสุนทรภู่วัดพลับพลาชัย  ชมรมนักกลอนเมืองเพชร สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์สุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ควบรวมเข้ากับวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมการเล่นสักวาทรงเครื่องขึ้น ณ วัดเกาะ เมืองเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อสาธิตการเล่นสักวาให้เป็นที่รู้จัก ในหัวข้อการจัดงาน “สุนทรภู่ วัดเกาะ ย่านเมืองเก่า เพชรบุรีสร้างสรรค์”

          โครงการนี้มีผู้ก่อการ ประกอบด้วย ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม (ประธานจัดงาน) นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ อาจารย์ฐานิสร์ พรรณรายณ์นายอุดมเดช เกตุแก้ว และอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ (ประธานชมรม
นักกลอนเมืองเพชร)

          สักวาทรงเครื่องที่นำมาแสดงสาธิตครั้งนี้ ได้จับตอนจากนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ มีวงสักวาประชันจำนวน ๕ วง  จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ โรงเรียนวัดคงคาราม และวงจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
วงสักวาชมรมนักกลอนเมืองเพชร อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ และคุณครูนงลักษณ์ ทองล้วน บอกบทไหว้ครูสักวา

          ในส่วนของนักร้องและนักดนตรี มีทั้งวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ควบคุมวงโดยอาจารย์ฐานิสร์ พรรณรายณ์ และวงดนตรีสากล (วงควอเต็ต) ควบคุมวงโดยอาจารย์พุทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล ทั้ง ๒ วง มาจากโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) และเรียนเชิญ อาจารย์ธนิส อัศวไพฑูรย์ ศิษย์คุณครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ มารับหน้าที่เป็นคนร้องส่งบทสักวา ทั้งยังเรียนเชิญ ผศ.สิริอาภา รัชตะหิรัญอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้ “ส่งอำลา”

        เริ่มจากอาจารย์จตุพร ผู้ดำเนินรายการ กล่าวกลอนนำเรื่องดังนี้

        มาเล่น สักวา อยู่หน้าโบสถ์  ช่างช่วงโชติ แจ่มจำรัส จัดแสงสี

เล่นวรรณคดีไทย เรื่องพระอภัยมณี             ตอนหนี ผีเสื้อสมุทร จุดประกาย

ได้รวมพล คนเพชร เด็ดไม่น้อย                 ท่านลองคอย ฟังคำ ร่ำขยาย

ฝีปากดี กัดจิก พริกยังอาย                      คงแซบหลาย ครบเครื่อง เรื่องสักวา

นำบทไหว้ครู

        เชิญนงลักษณ์ ทองล้วน อ้วนไม่มาก   แต่ฝีปาก เด็ดดวง พวงยี่หวา

ไหว้ครูก่อน ตามขนบ นบวันทา                วงสักวา ราบรื่น ชื่นอบอวล

บทไหว้ครู

          สักวาน้อมมนัส ณ วัดเกาะ             ไหว้ครูกลอนขอพรเพราะมาขับขาน

ไหว้ทวยเทพสถิตแคว้นแดนน้ำตาล            ดลบันดาลวรรณศิลป์ไม่สิ้นมนต์

ไหว้พระคุณสุนทรภู่น้อมบูชิต                  พูดไม่ผิดอ่านไม่เพี้ยนเขียนได้ผล

ขอคนไทยรู้คุณค่าภาษาตน                    ไม่หลงกลเป็นทาสต่างชาติเอย

(นงลักษณ์ ทองล้วน)

          สำหรับการนำบทแจกตัว และบทเปิดตัวของทั้งห้าวง คงต้องพบกันฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!