กศน.อำเภอท่ายาง ฟื้น “ผ้าซิ่น” ไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์ ที่กำลังจะเลือนหาย กลับมาตั้งกลุ่มทอผ้า เพื่ออนุรักษ์และสร้างรายได้

บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นถิ่นฐานที่อยู่ของชาวไทยทรงดำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในอดีตชาวไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์นิยมทอผ้าและนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง โดยเฉพาะ “ผ้าซิ่นลายแตงโม” ผ้านุ่งมีลายเฉพาะสตรีไทยทรงดำ

แต่ปัจจุบันผ้าซิ่นได้รับความนิยมลดน้อยลงไป ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจในการฝึกทอผ้าซิ่น และใช้เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ส่งผลทำให้นับวันการทอผ้าซิ่นกำลังจะเลือนหายไปจากหมู่บ้านแม่ประจันต์

น.ส.สุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ได้เข้ามารวมกลุ่มชาวบ้านพร้อมถ่ายทอดความรู้การทอผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นตีนจกเพื่อสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว แต่ต่อมาเกิดปัญหาการใช้สารเคมีในพืชสวนไร่นา ส่งผลกระทบทำให้การเลี้ยงหนอนไหมไม่ค่อยได้ผลผลิต ประกอบกับผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มชราลงและลูกหลานไม่สนใจที่จะสืบทอดสานต่อ ทำให้การทอผ้าค่อยๆลดน้อยลงไปจนแทบจะเลือนหายไปตามกาลเวลา

กศน.อำเภอท่ายาง ได้เล็งเห็นความสำคัญการทอผ้าซิ่นของชาวไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์ จึงเข้าไปฟื้นฟูรวมชาวบ้านตั้งเป็น “กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์” ที่บริเวณหมู่ 1 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง เพื่ออนุรักษ์การทอผ้าให้คงอยู่สืบไป และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

ทั้งนี้ กศน.อำเภอท่ายาง ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อด้ายมาจากบ้านคูบัว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ก่อนนำมาให้สมาชิกปั่นด้ายด้วยเครื่องกอไหมโบราณ เสร็จแล้วนำด้ายไปใส่เขา,ใส่ฟืม จากนั้นเอาไปขึงหรือกางไว้ที่กี่ทอ และทำการทอผ้าด้วยกระสวยมือเป็นผ้าซิ่นลายแตงโมง จำหน่ายในราคาผืนละ 800 ขึ้นไปตามแต่คุณภาพของเส้นด้ายที่นำมาทอผ้า

ผู้ที่สนใจจะเข้ามาดูขั้นตอนการทอผ้า หรือซื้อผ้าซิ่นลายแตงไม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางเสาวลักษณ์ ชื่นฤทัย ประธานกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์ โทร.089-743-3926 หรือที่สำนักงาน กศน.อำเภอท่ายาง โทร.081-011-0809

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!