การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 09.30น.นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางฉวีวรรณ จันทรางกูร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกเทศมนตรี ได้ถือโอกาสกล่าวอวยพรคณะกรรมการและสมาชิกผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัย ใช้ชีวิตกับบุตรหลานและครอบครัวอย่างมีความสุข ซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานร่วมกัน(4ม.ค.65)

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!