การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาเพชร ปี ๖๕

จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้นำทักษะ ได้นำเอาไปพัฒนา ให้มีขีดความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น และได้ใช้เวลาว่างด้วย การเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย โดยมีชาวไทยภูเขาจำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ ๑.อำเภอหนองหญ้าปล้อง ๒.อำเภอแก่งกระจาน ทำการแข่งขัน ๔ ชนิดกีฬา ๑.ฟุตบอล ๗ คน ๒.วอลเลย์บอล ๓.เปตอง ๔.กีฬาพื้นบ้าน  ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!