กำนัน 10 ตำบลอำเภอเขาย้อย รวมตัวยื่นหนังสือ ร้อง ผวจ.ทบทวนคำสั่งเปิดโรงงานแคล-คอมพ์ ระบุคำสั่งจังหวัดสวนมติ คกก.ควบคุมโรคอำเภอ อยากให้ลงพื้นที่ จะได้ทราบปัญหาจริง

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน นายกานต์เทพ รอดวงศ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อย พร้อมกำนัน ในพื้นที่ ต. เขาย้อย 9 ตำบล เป็นตัวแทนชาวบ้าน 57 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อ.เขาย้อย เดินทางมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือ ถึงนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 442/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือแรงงาน บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าไปหรือออก จากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งห้าม โดยมีนายสำราญ เจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ

หนังสือดังกล่าวสรุปได้ว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อย ได้ประชุมหารือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือแรงงาน บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าไปหรือออกจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งห้าม แล้วมีมติว่าเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อยก่อนที่ บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดโรงงาน ขอให้ทางบริษัท ฯ อธิบายแผน Bubble and Seal ให้กับชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเข้าใจ ให้โรงงานต้องมีความจริงใจ และบอกรายละเอียดแต่ละชุมชนที่ปราศจากเชื้อโรคด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมติดป้ายในแต่ละชุมชนว่าปราศจากเชื้อโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และขอให้สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบในระบบของคนงานในโรงงาน บริษัท แคล-คอมพ์ อย่างเปิดเผยพร้อมระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ชัดเจน

นายกานต์เทพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในระดับอำเภอที่มีการประชุม เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.เวลา 15.30 น.มติที่ประชุมไม่ได้บอกเลยว่าให้เปิดโรงงาน เพียงแต่มีมติว่าให้โรงงานทำการจัดระเบียบให้เรียบร้อย แต่ คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี กลับระบุว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในระดับอำเภอเห็นชอบให้เปิดโรงงาน คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ประกาศอนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือแรงงาน บริษัทแคล-คอมพ์ เข้าไปหรือออก จากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งห้าม จึงไม่ตรงกับความเป็นจริง และขัดต่อมติที่ประชุมที่คณะกรรมการควบคุมโรคในอำเภอเขาย้อย ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวนคำสั่งที่ดังกล่าว

ด้าน น.ส.สมพร หอมกลิ่น กำนันตำบลหนองปรง อ.เขาย้อย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เชื้อโรคยังมีการกระจายอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้หมดไป ซึ่งผู้แทนของโรงงานแคล คอมพ์ ก็ยอมรับ นี่คือประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในอำเภอเขาย้อย ประชาชนยังไม่มั่นใจว่าทุกชีวิตในอำเภอเขาย้อยจะอยู่ด้วยความปลอดภัย จะอยู่ด้วยความสงบสุข แล้วจังหวัดจะมาออกหนังสือบอกว่าให้เปิดโรงงานชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไร พวกเรากำนันทุกพื้นที่พื้นที่เป็นคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอเขาย้อยยืนยันเราไม่ได้มีมติที่ประชุมเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมคำสั่งจึงออกมาแบบนั้น ทำให้พวกเรามองว่าเป็นการบิดเบือนความเป็นจริง และบิดเบือนความเห็นและความรู้สึกของคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอเขาย้อยซึ่งเป็นผู้นำที่อยู่ในชุมชนและทราบถึงปัญหาในชุมชนดีที่สุด อยากให้ลงพื้นที่เพื่อจะได้รับทราบปัญหาในชุมชนที่แท้จริง ผู้นำชุมชนทุกคนเต็มที่ในการทำงานแต่คำสั่งที่ลงไปสู่อำเภอเขาย้อยมันตรงข้ามกับปัญหาที่ผู้นำชุมชนรับอยู่ ขอให้ทบทวนประกาศจังหวัดฉบับดังกล่าวด้วย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!