กำหนดจัดงานปั่นน้อย 100 รูป@เพชรบุรี

📣📣 ประกาศกำหนดการจัดงานปั่นน้อย ๑๐๐ รูป@เพชรบุรี 29 มกราคมนี้ พร้อมกันทุกสนามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับการเฝ้าระวังในระดับที่สูงทำให้ผู้จัดงานฯ ขอปรับกำหนดการเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางจึงขอแจ้งกำหนดจัดงาน เส้นทาง

✅ CITY RACE 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2565 🔔🔔🔔โดยขอยกเลิกเส้นทาง❌ SEA SALT RACE 2 และ❌CROSS RACE 3 ซึ่งผู้สมัครทุกรายการสามารถเข้าร่วมและหรือนำสิทธิ์ของเสื้อที่ได้รับจากสนาม 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคผู้จัดฯ 👉 👉เตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปั่น 29 มกราคม 2565 @โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี

✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ในแอพฯ หมอพร้อม✅ ผลตรวจ ATK ที่มีใบรับรองล่วงหน้าก่อนเข้างานไม่เกิน 72 ชั่วโมง✅ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มากับผู้ปกครอง ยื่นผลตรวจเฉพาะ ATK ที่มีใบรับรองล่วงหน้า ก่อนเข้างานไม่เกิน 72 ชั่วโมง✅ สวมใส่เสื้อของรายการปั่นน้อย ๑๐๐ รูปได้ทุกสนาม และให้สิทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการสมัครมากกว่า 1 รายการ/เส้นทาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตามจำนวนเสื้อที่ได้รับ✅ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยก่อนการลงทะเบียนคัดกรอง และขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด👉👉กำหนดการ🔔 เวลา 05:30 – 07:30 น. เริ่มเปิดลงทะเบียน [คัดกรองวัคซีน / รับ BIB] 🔔 เวลา 07:30 น. รับทราบกติกาเส้นทาง พร้อมประจำตามจุดเว้นระยะห่างที่กำหนด

🔔 เวลา 08:00 น. START ปล่อยตัว 🚴🚴🚴🚴🚴🔔 เวลา 14:00 น. FINISH / CHECK OUT ออกจากเส้นทาง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว และขอความร่วมมือถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่ 📲 Line Official @bikeriviera หรือ 📞 096-8691519 [เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-16:00 น.]

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!