กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2564  ชาวชุมชนย่านเมืองเก่า ชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนถนนคลองกระแชง โดยการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ทำกิจกรรมลงสีตัวอักษรป้ายชื่อสะพานจอมเกล้า ทำความสะอาดลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!