ขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยผ่านออนไลน์

‘กน’ ก้าวหน้าร่ำรวย เลขสวยหนุนนำ

นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป เลขสวย (Super Number) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวน รถกระบะ4 ประตู) หมวดอักษร กน ซึ่งมีความหมายมงคลว่า “ก้าวหน้าร่ำรวย เลขสวยหนุนนำ” เพิ่มความสวยงามเสริมโฉลก เพื่อความสุข ความเจริญ ก้าวหน้า และความปลอดภัย จำนวน 301 หมายเลข โดยจะทำการออกประมูลเป็นการทั่วไปด้วยวิธีเสนอราคาประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดประมูลในวันที่ 16 มกราคม 2565

รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำมาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง

สำหรับเลขทะเบียนที่นำเข้าในการประมูลได้แก่ กลุ่มที่ 1 เลขเหมือน 4 ตัว ตั้งแต่หมายเลข 1111 – 9999  ราคาประมูลเริ่มต้น 50,000 บาท หลักประกัน 1 หมายเลข 20,000 บาท เพิ่มราคา ครั้งละ 5,000 บาท, กลุ่ม 2 เลขคู่ 8 คู่ 9 อาทิ 8899, 9889, ฯลฯ เลขตอง 111 – 999 เลขคู่ 2 ตัว 11,-99 และ เลขเดี่ยว 1 – 9 ราคาเริ่มประมูลที่ 10,000 บาท หลักประกัน 1 หมายเลข 5,000 บาท เพิ่มราคาครั้งละ 2,000 บาท, กลุ่มที่ 3 เลขหลักพัน ได้แก่ 1000- 9000, เลขเรียง 3 ตัว 123, 234 ฯลฯ, เลขเรียง 4 ตัว 1234, 2345 ฯลฯ และเลขคู่ประเภทนิยมใช้ อาทิ 1122, 1001, 3223, 2525, 5500, 5577 ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท หลักประกัน 1 หมายเลข 2,000 บาท เพิ่มราคาครั้งละ 1,000 บาท 

นายชนะ กล่าวต่อไปว่า แผ่นป้ายประมูลดังกล่าวจะมีลวดลายกราฟิกเป็นทิวทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น เขาวัง ปูนปั้น ชมพู่ ขนมหม้อแกง โดยหมายเลขที่ประมูลได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูล สามารถนำไปใช้ได้ทั้งรถเก่าและรถใหม่ สามารถนำไปใช้มอบเป็นของขวัญ มอบเป็นมรดกตกทอด หรือนำไปจำหน่ายต่อโดยเพิ่มราคาได้ ทั้งนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นสามารถเลือกโอนให้แต่ตัวรถส่วนป้ายสามารถที่จะขายสูงกว่าราคาที่ประมูลได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขาย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชน สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ใช้หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และหลักฐานการโอนเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-425356, 032-471846 และสายด่วน 1584 Facebook : สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี Line OA ประมูลเลขสวยจังหวัดเพชรบุรี : @929hgmhn

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!