ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบยกสูง 4 Wheel Drive และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก เพื่อมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะอุทกภัย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อ

รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบยกสูง 4 Wheel Drive และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก

เพื่อมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะอุทกภัย

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบยกสูง 4 Wheel Drive และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก เพื่อมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และนายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ร่วมแถลงข่าว

          นายแพทย์ชุมพล กล่าวว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงรองรับผู้ป่วย 500 เตียง มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพในทุกด้าน เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยบริการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นความปลอดภัย เข้าถึงผู้รับบริการอย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นอีกหนึ่งบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชน กรณีได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่คิดมูลค่า มีระบบการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย และบริการตลอด 24 ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาความไม่เพียงพอและความไม่พร้อมใช้ของรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่มีรถที่สามารถใช้รับผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีน้ำท่วม ต้องยืมรถจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาใช้ และต้องแก้ปัญหาด้วยการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถกระบะออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจึงร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้

          นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนไข้ด้อยโอกาส พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นและวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ ในปี 2552 จัดสร้างรถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องวัดจอประสาทตา และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 12 ล้านบาท, ปี2553 มอบรถเข็นให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 คัน, ปี 2554 จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์หินอ่อน รัชกาลที่ 4 จำนวน 12,500,000 บาท, ปี 2555 จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ 7 เครื่อง จำนวน 4 ล้านบาท, ปี 2558 ปรับปรุงหอผู้ป่วยมเหศวรศิววิลาส จำนวน 13 ห้อง เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถและปี 2560 ได้จัดสร้างรถพยาบาลฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2 คัน ซึ่งโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบ 4 Wheel Drive และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยนอกครั้งนี้ จะสามารถรักษาประคับประคองผู้ป่วยหนัก ทั้งในหอผู้ป่วย ICU และหอผู้ป่วยสามัญ ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตให้มีโอกาสรอดชีวิต ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะอุทกภัย หรือการออกตรวจสุขภาพ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป


          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อ “รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบยกสูง 4 Wheel Drive และ เครื่องช่วงหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก” ผ่านบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมกล้าจังหวัดเพชรบุรี เลขบัญชี 703- 1 71173 -8 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.032 – 709922

http://https://www.youtube.com/watch?v=uimgs1KB_wI

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!