#ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 #โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม#ทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.ถึง 12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

#ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 #โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม#ทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.ถึง 12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!