ข่าวรายวัน

#ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 #โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม#ทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.ถึง 12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

12 กันยายน 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

6 กันยายน 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

2 กันยายน 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

24 สิงหาคม 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

23 สิงหาคม 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

21 สิงหาคม 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

18 สิงหาคม 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

2 สิงหาคม 2565
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!